Svein vil ha innspill

Fiskeridepartementet skal utforme en ny lov til erstatning for dagens oppdrettslov og havbeitelov. Nå inviteres alle interesserte til å komme med innspill til den nye loven, melder Fiskeridepartementet.

– Jeg har nettopp gjennomført en møteserie med oppdrettere og næringsorganisasjonene hvor vi fikk gode innspill til den nye loven. Jeg ønsker at også andre enn deltakerne på disse møtene skal ha mulighet til å komme med innspill. Jeg oppfordrer derfor alle aktører i næringen, forvaltningen eller andre til å sende sine forslag til vår idépostkasse på http://odin.dep.no/fid/norsk/, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. Vi er interessert i alle problemstillinger og forslag innsenderne mener vi bør vurdere i forbindelse med den nye loven. I tillegg har vi utformet noen generelle spørsmål som vi også gjerne mottar innspill til, sier Svein Ludvigsen. Fiskeridepartementet har definert følgende fire hovedpilarer for lovarbeidet: Vekst og nyskapning Miljø Forholdet til konkurrerende interesser Forenkling

Publisert: 09.12.2003 , 09.12


Siste saker

X