Søvtrans kontraherer gigantisk brønnbåt

Sølvtrans har inngått kontrakt med det spanske verftet Astilleros Zamakona om bygging av en brønnbåt til en verdi av 240 millioner kroner. Båten vil få det til nå tetteste lusefilteret, forteller adm dir Roger Halsebakk.

Båten vil bli på 3000 m3 og skal leveres i juni 2013. Søvtrans skal fiansiere byggingen delvis gjennom selskapets egen kontantbeholdning, samt låneopptak hos Sølvtrans’ bankforbindelser.

– Dette er det første fartøyet i en ny generasjon brønnbåter som er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine AS i samarbeid med Sølvtrans. Båten vil være «state-of-the-art» i forhold til teknologi og miljøvennlige løsninger, både med tanke på lavt drivstoff-forbruk og lave utslipp av CO2 og NOX. Designet innebærer også betydelige forbedringer i forhold til dyrevern, med blant annet nye og forbedrede løsninger for lasting og lossing, skriver selskapet i en pressemelding.

– Dette er en viktig kontrahering for Sølvtrans, både for å møte stadig høyere krav fra kunder, men også for å dekke opp en økende ubalanse i brønnbåtmarkedet. Tilgangen på ledig tonnasje i Nordsjøregionen er allerede begrenset, og med flere fartøy på vei til Chile ventes markedsbalansen å forverres ytterligere i tiden fremover. Kontraheringen er et ledd i Sølvtrans’ langsiktige strategi om å styrke sin markedsposisjon i Nordsjø-regionen, sier administrerende direktør Roger Halsebakk i Sølvtrans.

3000 kbm Brønnbåten vil ha en kapasitet på i overkant av 3000 m3, og er arrangert for frakt av opp mot 450 tonn levende fisk. Båten vil bli fullt utstyrt for transport i lukket system som ikke gir utslipp til sjø. Det er satt spesielt fokus på kontroll av vanngjennomstrømning og sirkulasjon i lasterommene for å sikre optimale forhold for fisken og båten er blant annet utstyrt med avanserte filter og systemer for oppsamling og destruering av all lus. Lusefilter Dette blir den første brønnbåten i markedet som filtrerer sirkulasjonsvannet gjennom filter ned mot 150 my. Dette vil effektivt hindre gjennomtrengig av lus og lusegg og er således et viktig bidrag i bekjempelsen av lus.

Lukket teknologi Alt vann blir resirkulert i lukket system, slik at utslipp av eventuell smitte eller sykdom unngås. Dette medfører at båten, i likhet med Sølvtrans sine ni andre lukkede båter, kan frakte fisk fra oppdrettsmærdene inn til prosesseringsanleggene, uten at det er utslipp i sjøen av noe slag, skriver selskapet.

– I det arbeid «Gullestad-utvalget» har gjort, legges det føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring, med strenge begrensninger knyttet til åpen frakt av fisk på tvers av regionene. Dette vil favorisere lukket teknologi, noe Sølvtrans har satset på, og som også denne båten er utstyrt med, sier de.

Publisert: 09.03.2012 , 08.56


Siste saker

X