Lisbeth Berg Hansen Nor fishing 2012

– Tar stilling til videre vekst for oppdrettsnæringen i løpet av året

Nor-Fishing: - Innen utgangen av 2012 skal vi ha tatt stilling til om vi vil åpne opp for økt vekst for oppdrettsnæringen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.

 Elisabeth Nodland

Fiskeri og kystminister Lisbeth Berg Hansen nevnte i sin åpningstale under Nor-Fishing at man nå står overfor et nytt haveventyr. Berg-Hansen sa at vi i årene fremover vil kunne oppleve en betydelig vekst i verdiskapingen og i ringvirkninger fra dagens sjømatnæring.

Samtidig har det i nesten tre år vært stans i produksjonsveksten for oppdrettsnæringen. Ministeren har tidligere uttalt at man ikke snakke om videre vekst for oppdrettsnæringen før 2012, men nå har over halve året gått og tiden burde være inne for å si noe mer konkret om man kan forvente nye utlysninger av konsesjoner eller en økning i MTB.

– Det er fremdeles fire og en halv måned igjen av året, og innen utgangen av 2012 skal vi ha tatt stilling til om vi vil åpne opp for økt vekst i for oppdrettsnæringen, sier Berg-Hansen til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no. Vi jobber med å få inn alle data og rapporter som vi har bedt om, slik at vi kan ta analyser, gjøre opp status og deretter komme med en konklusjon på om vi skal tillate videre vekst eller ikke.

Les også: Lisbeth forventar vekst

Artikkelen forsetter under bildet.

Lisbeth Berg Hansen Nor fishing 2012– Vi jobber med å få inn alle data og rapporter som vi har bedt om, slik at vi kan ta analyser, gjøre opp status og deretter komme med en konklusjon på om vi skal tillate videre vekst eller ikke, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Miljømessig bærekraft

For tre år siden ble veksten i næringen stanset som følge av de høye lusetallene på oppdrettsfisken som trolig er en trussel mot villakssmoltens vandring ut i havet. Nye rapporter og tall viser kanskje at det har vært et for stor trykk og fokus på lakselus.

Er det fremdeles grunnlag for å hindre all vekst i næringen med villaksen som argument?

– All vekst i oppdrettsnæringen skal være miljømessig bærekraftig, sier Berg-Hansen. Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på dette her og nå, men vi noterer oss at det er en del hyggelig lesning i mediene for tiden, spesiselt med tanke på rømming. Det er helt klart noe som vi også vl ta høyde for når en eventuelt vekst skal diskuteres nærmere, sier hun.

Fiskeri- og kystministeren mener at sjømatnæringa vil få stadig mer å si for landet vårt, og med det velger vi å tro at dette også innbefatter oppdrettsnæringen.

Publisert: 15.08.2012 , 07.00


Siste saker

X