Konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog tror teknologi er det som skal til for å minke påvirkningen fra oppdrettsnæringen. Foto: Magnus Petersen.

– Teknologi kommer til å løse alle utfordringene

Alf-Helge Aarskog, konsernsjef i Marine Harvest mener at havbruksnæringen må gjøre sitt for å hindre miljøpåvirkning av oppdrett ved å utvikle ny teknologi.

Aarskog la frem hva han mente oppdretterne kan gjøre for å styrke villaksen, på Hardangerfjordseminaret i Norheimsund i forrige uke.

– Det er ingen tvil om at lakselus påvirker villaks, og det er ingen tvil at om du har et anlegg med lus rett utenfor en laksefjord, så vil det påvirke, understreker Aarskog, men legger til at det er vanskelig å kvantifisere overlevelse på villaks i både sjø og elv.

Teknologioptimist

Han tror ikke atlantisk laks er en truet art, men at enkelte elver er truet, og at det er rom for mer liv i disse truede elvene. Aarskog fastlo at en eller annen teknologi er det som skal til for å få has på utfordringer som oppdrett har på både villaks og miljø.

–  Det er det som kommer til å løse utfordringene, slo han fast.

Han uttrykte så begeistring for innovasjonen som foregår som følge av ordningen med utviklingstillatelser. Samtidig var han frustrert over saksbehandlingstiden Fiskeridirektoratet bruker på disse søknadene.

– Vi kan ikke vente i år på søknader. Jeg ser ingen grunn til å ikke bare kjøre på, sa han med en klar oppfordring til havbruksdirektør Jens Christian Holm som satt i salen, for å få fortgang i saksbehandlingen.

– Skal vi nå 200 milliard innen 2030 må vi ikke vente. Marine Harvest kan finansiere gigantiske prosjekt, men vi sitter her og venter, sa Aarskog og henviste til Norsk Industris ptosjekterte veikart for oppdrettsnæringen, der det skisseres en økning av eksportverdien til 200 milliarder kroner innen de neste tretten årene.

Les også: – Mener femdoblingen er mulig om bare 13 år

Uenig

Jens Christian Holm fikk så ordet og forsvarte tidsbruken for behandlingen av søknadene om utviklingstillatelser.

– Det at prosessene tar lang tid er fordi at politikerne har stilt krav til hvordan disse søknadene skal være. Noen av disse har ført til noen av de vanskeligste vurderingene vi i Fiskeridirektoratet har vært borti.

Han påpekte spesielt utfordringer med sikkerhet og at det er mye ny teknologi

Aarskog parerte med at han mener at noe av utviklingen og saksgangen kan gå parallelt.

– Det er mulig å gjøre prosessen raskere, mente Aarskog.

Publisert: 08.05.2017 , 10.00


Siste saker

X