Terra Seafood refinansiert

Terra Seafood AS er refinansiert. Eierne av Terra Seafood AS, Nye Midnor AS og Follalaks AS, viser vilje til fortsatt satsing på selskapet.

– Eierselskapenes bankforbindelser Nordea Bank Norge ASA og Sparebanken1 MidtNorge demonstrerer at begge ønsker ønsker et sterkt salgs- og markedsselskap for fersk fisk, til beste for næringslivet i Midt- og NordNorge og norsk oppdretts- og fiskerinæring generelt, sier administrerende direktør John Erik Rønning i Terra Seafood i en pressemelding. Sparebanken Midt-Norge overtar også oppdrettskonsernet Midnor Group, og bokfører et utlånstap på 207 millioner kroner for første halvår. Midnor Group-konsernet driver innen smoltproduksjon, oppdrett, slakting og foredling av laks og ørret. Den siste tiden har konsernet hatt alvorlige pengeproblemer, og prøvde tidligere i år å få til en frivillig gjeldsordning med de største kreditorene. Det gikk ikke i boks. – På denne bakgrunn har Sparebanken Midt-Norge valgt å overta et nystiftet selskap, Nye Midnor AS, som forut for overtakelsen har overtatt kjernevirksomheten i tidligere Midnor Group AS med datterselskaper, heter det i en børsmelding fra Sparebanken Midt-Norge. Nye Midnor AS har overtatt verdier fra Midnor Group AS med datterselskaper for cirka 400 millioner kroner. Sparebanken Midt-Norge venter et positivt resultat for første halvår 2003, tross de betydelig tap man er påført i forbindelse med engasjementet i Midnor Group. Det opplyser banken i en børsmelding mandag. Videre opplyses det at bankens kjernekapitaldekning vil være over åtte prosent og bankens kapitaldekning vil være over 11 prosent pr første halvår 2003.

Publisert: 15.07.2003 , 07.43


Siste saker

X