Tester alternative medikamenter på amøbene

Veterinærinstituttet har planer om å teste alternative medikamenter på amøbene som forårsaker den fryktinngytende amøbegjellesykdommen.

Sigurd Hytterød fra Veterinærinstituttet forteller at de etter hvert, når metodikken er ferdig utviklet og sitter, også skal teste ulike behandlingsmedikamenter på amøbene for å teste hvor effektive de er. Dette vil skje i samarbeid med ulike produsenter av veterinærmedisin.

– Dersom vi kan teste og finne andre medikamenter som er bedre en hydrogenperoksyd (H2O2), vil det være svært positivt for næringa ettersom behandling med H2O2 er ganske belastende for fisken.

Saima Nasrin Mohammad tester amøber i ulike temperaturer og i vann med ulik salinitet.
Saima Nasrin Mohammad tester amøber i ulike temperaturer og i vann med ulik salinitet. Foto: Mari M. Press, Veterinærinstituttet

– Vi er ennå bare i startfasen av å etablere metoden og vi har et samarbeid internasjonalt for å få til dette. Dette er ikke noen enkel «bollebakeroppskrift», men en titrinns metode der hvert trinn krever stor presisjon, god teknikk og øvelse, presiserer han.

– Når teknikken «sitter», får vi testet forskjellige kjemikalier uten at vi bruker fisk. Det gir både tids- og ressursbesparelser og vi sparer fisken for unødig lidelse, forklarer Hytterød.

Les også: Forskningsprosjekt på AGD

Forebygging, kontroll og behandling

– Vi kjenner ikke til om det er spesielle tiltak som kan forhindre AGD, men godt miljø og

Helsemessig robust fisk vil alltid kunne redusere sykdomsproblemer generelt. Vi anbefaler at det blir gjort regelmessig sjekk av gjellene for hvite flekker og direkte mikroskopi av gjelleslim for å se etter amøber. For å begrense konsekvensene av AGD er det er viktig med diagnose tidlig i sykdomsforløpet.

Les også:  Mattilsynet ber om risikovurdering av AGD-situasjonen.

Hytterød forteller at smitten ikke rammer alle anlegg like hardt. Noen opplever ikke så store problemer med smitten, mens andre rammes av høy dødelighet. Dette kan ha sammenheng med helsestatus hos fisken før den rammes.

– I noen anlegg der laksens immunforsvar allerede er hard svekket av virus, bakterier og parasitter, kan amøbene være nådestøtet som knekker laksen.

– Vi tror også at noen laksestammer kan være litt mer motstandsdyktig mot amøben enn andre, men dette gjenstår å undersøke, sier han.

Publisert: 13.12.2013 , 13.55


Siste saker

X