Til sjuande og sist handlar det om mat – god mat

I fiskeri- og havbruksnæringa har vi aldri vore særleg flinke til å vise at vi er stolt av næringa gjennom å sette våre eigne produkt på festmenyen. Men på FISK2003 skal sjømaten gi oss inspirasjon til nytenking og utvikling i næringa.

FISK2003 har engasjert Mia Kolbeinsen og Leif-Arne Kristiansen i kommunikasjonsbyrået Zignal for å hjelpe til med idear og den praktiske gjennomføringa av konferansen. Konferansen skal mellom anna gi ein «smak» av dei mogelegheitene som fins, ved å fokusere på kvalitet og kreativitet. -Vi har tro på at rammene rundt en slik konferanse har mye å si for opplevelsen. Det faglige programmet skal gi deltakerne oppdatering og stimulere til debatt, mens lunsj og middag skal inspirere og gi relevante rammer for å fortsette diskusjonen. Da må sjømatnæringens egne produkter på bordet, sier Mia Kolbeinsen til kyst.no. -Konferansen vil ta en del kritiske spørsmål opp til debatt. Da er det viktig å vise at sjømatnæringen også har mye å være stolte av. På denne måten kombineres utfordringene og mulighetene til en helhet. Et ekstra fokus på smaksopplevelse skal bidra til å heve blikket. Til syvende og sist er det mat det handler om. God mat, legger Leif-Arne Kristiansen til.

Publisert: 27.11.2003 , 07.16


Siste saker

X