-Tillit blir ekstra betalt

- Vi ser at samarbeid på eiersida kan åpne for mer effektive og robuste markedskonsepter og produktutviklingsprosesser. Jeg synes et godt eksempel på det er vårt fellesskap med SalMar om å eie Scottish Sea Farms som er blitt den nest største lakseprodusenten i Storbritannia, sier Ole Eirik Lerøy til Norsk Fiskeoppdrett.

-Her føler vi at vi har kunnet utnytte begge bedrifters sterke sider til å utvikle Scottish Sea Farms til å bli en ledende aktør innenfor den britiske laksenæringen. – Det er slik at skotsk laks betales bedre bare fordi den er skotsk? – I en del segmenter blir skotsk laks bedre betalt, fordi det over tid er blitt bygd opp en klar identitet, tillit og troverdighet knyttet til den skotske laksen. Vi ser betydelige kundesegmenter som er villige til å betale mer for skotsk laks i forhold til norske produkter. – Så den skotske næringen har gjort noen riktige grep som vi har unnlatt å ta her til lands? – Jeg mener faktisk at vi i Lerøy Seafood Group har oppnådd noe tilsvarende for våre produkter i en del markedssegmenter, uten at jeg har lyst til å gå i detalj på dette. Jeg er også overbevist om at vår bedrift kan oppnå mye mer i den retning i årene som kommer. Lerøy poengterer i denne forbindelse at laks ikke er noen nødvendighetsartikkel, og aldri vil bli det. Forbrukerne spiser laks for å få en positiv matopplevelse. – Det tror jeg ikke vi skal glemme et øyeblikk, i all iver etter å drive så billig og effektivt som mulig. Vi har et unikt produkt på den måten at laks er akseptert over hele verden, men samtidig er det kundens opplevelse av denne matvaren som gjør at laksen har en framtid, sier Ole-Eirik Lerøy.

Publisert: 31.10.2003 , 09.02


Siste saker

X