2013 FHL årsmøte

Tiltakspakke på 85 millioner til torskenæringen

Regjeringen bevilger 85 millioner til en ekstra tiltakspakke for torskenæringen. - Vi vil styrke lønnsomheten og støtter tiltak som øker kvaliteten så fiskere og industri kan få bedre betalt for fisken. Vi gir penger til mer markedsføring. Samtidig legger vi til rette for langsiktig forskning og produktutvikling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Torskenæringen er i en hardt presset situasjon. Finanskrisen i Europa har rammet mange av Norges viktigste markeder, og ført til svært lave torskepriser. Eksportverdien er tilnærmet uendret selv om mengden fisk som er eksportert har gått opp med over 40 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Regjeringen foreslår;

10 millioner kroner til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk.21 millioner kroner til gjeninnføring av lineegnetilskuddet. Linefanget fisk er generelt av bedre kvalitet enn fisk tatt med garn og ved å stimulere til økt fiske med line legges det et grunnlag for høyere priser. 6 millioner kroner til tilskudd til føring og mottaksstasjoner. Ordningen skal bidra til å opprettholde fiskemottak langs hele kysten slik at fiskerne kan levere fisken nært sitt hjemsted og nært fiskens fangststed.30 millioner til markedsinnsats der 10 millioner går til Norges sjømatråd til en ekstraordinær markedsinnsats og 5 millioner til langsiktig, strategisk markedsarbeid. 15 millioner går til Mattilsynets arbeid med markedsadgang.10 millioner til forskning på fangsthåndtering og levendelagring, blant annet til Nofima og andre forskningsmiljøer.8 millioner til Innovasjon Norge og prosjekter som kan bidra til teknologi- og produktutvikling i torskenæringa.tilnærmet fritt torskefiske for den minste kystflåten, dette skal bidra til at hvitfiskindustrien langs kysten får tilgang til mer råstoff.

Regjeringen innfører tiltak nå, som videreføres i budsjettet for 2014. 30 millioner kroner kommer som en tilleggsbevilgning i 2013, og 55 millioner kroner vil komme i budsjettet for 2014.

– Vi trenger strakstiltak som kan hjelpe her og nå. 10 millioner til en ekstraordinær markedsinnsats skal øke etterspørselen slik at torsken havner på flere middagsbord. Samtidig er jeg opptatt av at vi må tenke langsiktig. Sesongen for torsk må strekkes utover hele året. Og det må legges enda større vekt på kvalitet, forskning og utvikling, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– I tillegg til de nevnte tiltakene vil jeg understreke at regjeringa vil foreslå i statsbudsjettet at jeg får fullmakt til å videreføre garantiordningen for førstehåndsomsetningen av fisk i 2014. Ordningen har de siste årene vært viktig både for fiskere og fiskeindustrien langs kysten, sier Berg-Hansen.

Publisert: 02.09.2013 , 08.25


Siste saker

X