Steven Summerfelt, Director of Aquaculture Systems Research, Freshwater Institute. Foto: Magnus Petersen.

Tips for vellykket lakseproduksjon i RAS-anlegg

Lofotseminaret: Steve Summerfelt forskningsleder for akvakultur i The Freshwater Institute, ga en rekke tips for en optimal lakseproduksjon i resirkuleringsanlegg (RAS).

– Dersom det kommer smittsomme sykdommer inn i et RAS-anlegg kan det være svært utfordrende å gjøre noe med det, ettersom det samme vannet gjenvinnes. Da er det viktig å begrense veiene et agens kan komme inn i anlegget, poengterte han.

Victim med godt design

Han mener at det fortrinnsvis bør brukes sykdomsfri rogn som er sertifisert, helst grunnvann som er UV-filtrert.

Designen av anlegget er og så svært viktig, ifølge Summerfelt.

– Jeg har sett anlegg som har mislyktes for de har brukt feil rør i systemene, sa han.

Spesifikt mener han at rørets diameter og utforming må sørge for at det ikke blir opphopning av partikler, slik at det kan være smittereservoar i anlegget.

– RAS-anlegget bør være utformet sånn at enkelte deler kan kobles fra og rengjøres, uten at hele anlegget går ut av drift, påpekte han.

Han la også til at store enkelttanker ofte brukes for stor fisk, noe som igjen gir dårlig sikkerhet om det skulle oppstå sykdom. Han anbefaler derfor å gå for en dyrere løsning, med flere veksttanker.

– Da kan man holde gruppene adskilt under hele livsløpet. Det gjør også at man kan forandre miljøforholdene til utviklingsstadiet fisken er i, men det kan koste.

Stor vanngjennomstrømning

Den mest effektive måten å sikre god vannkvalitet er ifølge Summerfelt å sørge for god vanngjennomstrømning i anlegget.

– Man bør sørge for å kort oppholdstid i tankene slik at vannet blir renset før det hoper seg opp skadelige stoffer. Man må følge med på alle vannkvalitets-parametrene, for man har ikke råd til å gjøre feil, sa forskeren og påpekte at det ofte er små økonomiske marginer i landbaserte RAS-amlegg.

Han la også til at saltvanns-RAS krevde mer gjennomstrømming enn ferskvanns-RAS, fordi saltvannet lettere bygger opp skadelige stoffer.

–  Samtidig kan ferskvann være et problem. Fisken kan bli forvirret å smoltifisere og desmoltifisere for det ikke er saltvann.

Fotoperioden spiller også en rolle, ifølge forskeren.

– Vi liker å ha konstant 24-timer lys fordi da har man jevn påkjenning for resirkuleringssystemet, harm an andre fotoperioder kan det bli ujevn vannkvalitet som følge av at fisken slutter å spise i takt med lysets forandring.

Publisert: 16.06.2017 , 08.00


Siste saker

X