laks i merd

To innsigelser mot kombinasjons-metoden

Det har kommet inn to innsigelser mot patenteringen av kombinasjonsmetoden. Svarfristen for dette er satt til april.

Elisabeth Nodland

I løpet av 2011 fikk Baard Johannessen i Ecolice AS patentert kombinasjonsmetoden i både Norge og Storbritannia. Det har kommet inn to innsigelser mot patenteringen av kombinasjonsmetoden. En innsigelse har blitt sendt inn fra Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) og en fra produsenten av Salmosan, Fish Vet Group. Fristen for å klage gikk ut i desember, og svarfristen er satt til april.

Utover dette ser Johannessen lyst på situasjonen – Jeg er glad for at jeg har fått patentet og jeg registrerer at metoden er blitt svært utbredt. Den har vært i bruk fra 2008 og den har fremdeles effekt. Næringen har benyttet denne metoden i mer enn 3 år. Det kan nå virke som om næringen i større grad aksepterer at metoden er blitt patentert og at det er en unik metode som de ser verdien av, sier Johannessen. Dette er svært gledelig. Han ser fram til å samarbeide med oppdrettere og fiskehelsepersonell for å optimalisere bruken av metoden.

Bestrider ikke effekt Etter det Norsk Fiskeopdrett/Kyst.no kjenner til bestrider ikke FHL at metoden har effekt, men de setter spørsmålstegn ved det prinsipielle om man kan patentere en slik terapeutisk behandling. Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no har ikke lykkes i å få tak i innsigelsen til Fish Vet Group, men vi vil følge opp saken.

Publisert: 08.03.2012 , 07.00


Siste saker

X