Amund Drønen Ringdal, Statssekretær, havbrukskonferansen 2013

Tok merkesaken med statssekretæren

Norske Lakseelver og Hilde Charlotte Solheim fra Virke møtte i dag statssekretær, Amund Drønen Ringdal for å snakke om merking av oppdrettslaks. Organisasjonene håper den nye regjeringen vil innføre obligatorisk merking på nyåret.

Øyvind Sjøthun Røen

Siden Høyre under valgkampen gjorde det klart at de ville innføre merking av oppdrettslaks under valgkampen har forventningene vært høye etter at den nye borgerlige regjeringen kom til makten i september.

Amund Drønen Ringdal, Statssekretær, havbrukskonferansen 2013
Amund Drønen Ringdal møtte representantene fra villaksorganisasjonene. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Norske Lakseelver har vært blant de mest pågående forkjemperne for å få innført merking av oppdrettslaksen og har siden regjeringsskiftet gjort sitt for å gjøre Høyre oppmerksomme på sine lovnader under valgkampen.

I går møtte villaksorganisasjonen og Hilde Charlotte Solheim fra Virke den nye statssekretæren, Amund Drønen Ringdal for å snakke om merking av oppdrettslaks.

– Møtet var foranlediget av en debatt i NRK dax18 den 7. november, som ble initiert av en kronikk vi hadde i Aftenposten samme dag, skrevet sammen med andre villaksinteressenter, sier fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

Han forteller at de tok utgangspunkt i den ferske rapporten og påpekte behovet for en mer presis sporingsmetode.

Erik Sterud
Erik Sterud presiserte overfor statssekretæren at merking er et nødvendig tiltak. Foto: Pål Mugaas Jensen

– Vi hadde et hyggelig møte med Amund Drønen Ringdal, samt Yngve Torgersen og Brit Tørud fra FKD, sammen med Hilde Charlotte Solheim fra Virke. Temaet var merking og sporing. Vi tok utgangspunkt i vår ferske rapport (vedlagt) og understreket at de mange uregistrerte rømmingshendelsene i år (i tillegg til de kjente) viser at DNA-beredskapsmetoden bør få avløsning av en mer presis og raskere metode, sier Sterud.

Ser mot komboløsning

Sterud tror en kombinert merkeordning vil være det beste med tanke på både sporingseffektivitet og kostnad.

– Slik situasjonen er dag fremstår (for oss) en kombinasjon av fettfinneklipping og CWT som den best egnede, selv om kanskje PIT-merking er en enda bedre løsning rent sporingsmessig. Men da snakker vi dog mest sannsynlig om en annen pris. Dette bør skje innen ny paragraf 13a i Akvakulturloven (om fellesansvar for rømt fisk) trer i kraft til sommeren

Motivert av seminar

Norske Lakseelver ble i likhet med en del andre organisasjoner motivert av FHFs sporingsseminar som ble avholdt på Flesland tidligere i høst.

– Etter det vi fikk vite på merke- og sporingsseminaret til FHF, synes det som andre løsninger ikke er klare til implementering. En kombinasjon av fettfinneklipping og CWT derimot er svært mye brukt i ulike kultiveringsprosjekter. Bla. i Vossoprosjektet i Norge og i mange kultiveringsprosjekter i USA.

Merking av oppdrettslaks, CWT, fettfinneklipping
Organisasjonene er overbevist om at en kominasjonsløsning vil være det beste alternativet. Foto: Norske Lakseelver

Publisert: 17.12.2013 , 12.36


Siste saker

X