Fiskeriminister Per Sandberg på talerstolen under Sjømatdagene 2017. Foto: Therese Soltveit

Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

Regjeringen skriver at antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. - Tirsdag 27. juni samler derfor landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg noen av verdens ledende eksperter i Ålesund for å diskutere kampen mot antibiotikaresistens.

EUs kommisjonær for helse- og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og professor Dame Sally Davis, Chief Medical Officer i UK kommer for å presentere EU og verdenssamfunnets arbeid på feltet. EU vil få dager etter ministermøtet i Ålesund legge frem EUs Action Plan for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet som går fra 27. – 29. juni, er lagt til Ålesund. Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra 8 regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene.

Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Regjeringens Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 10:00.

Publisert: 26.06.2017 , 13.17


Siste saker

X