Torsk i vinden

I Hordaland og Rogaland satses det friskt på torskeoppdrett. Så friskt, at det arrangeres en egen havbrukskonferanse med torsken på dagsorden. Og programmet er ambisiøst.

I løpet av en eneste dag, vil man blant annet prøve å gi svar på hvordan det skal være mulig å nå 100.000 tonn torskeproduksjon i Sør-Norge i 2010. Sentrale aktører innen torskenæringen, med blant annet Jørgen Borthen i Torskenettverket og Magnus Skretting i Cold Water Spesies i Nutreco skal belyse denne problemstillingen. -Vi skal også se på yngelproduksjon som flaskehals og utfordringer for matfiskproduksjonen, sier Vidar Onarhein i Stavanger Rørhandel Stord – som er blant initiavtakerne til konferansen. For å belyse dette, er blant annet forsker Sigurd O.Handeland ved Universitetet i Bergen hentet inn. Det er også Odd Magne Rødseth ved Intervet NorBio, som skal snakke om utvikling av fiskevaksiner til marin fisk. Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet tar for seg kjønnsmodning som flaskehals, og spør om vi kan få det til med lysstyring. Konferansen holdes på Stord 27. januar 2004.

Publisert: 27.11.2003 , 10.31


Siste saker

X