Totalkvoten er fastsatt

Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for norsk/arktisk torsk i 2004 på 506.000 tonn. Inkludert i dette kvantum er 15.000 tonn forskningsfiske av torsk med 7.500 tonn til begge land, skriver Fsikeribladet.

Inkludert er også reduserte kvoter på kysttorsk som har ført til at Norge nå kan ta 20.000 tonn kysttorsk mens russerne har 20.000 tonn murmansktorsk mot 40.000 tidligere. Årets totalkvote er på 395.000 tonn pluss 40.000 tonn kysttorsk pluss 15.000 tonn forskningsfangst. Hysekvota er økt til fra 101.000 tonn til 130.000 tonn. På grunn av det tekniske systemet som ligger til grunn for kvotefordelingen blir det avsatt en kvote til tredjeland på totalt hele 68.800 tonn torsk, en økning på hele 23,1 prosent mens norske og russiske fiskere reelt sett får en økning på 11 prosent torsk til neste år. Den norske kvoten torsk blir på 224.600 tonn. Man er også enige om å ikke fiske lodde i det hele tatt i 2004. Det blir vestlig grense for fellesforvaltning av kongekrabbe ved 26 grader østlig breddegrad og den norske kvoten øker til 280.000 stykk mens russerne senker sin krabbekvote fra 600.000 stykk til 500.000. Norge har tildelt bifangsgtkvoter på 2000 tonn uer og 10.000 tonn sei i norges økonomiske sone i tillegg til en kvote på 2000 tonn steinbit og 3000 tonn av andre ikkekvoteregulerte bestander. Russland har i tillegg til overføring av torsk og hyse på henholdsvis 6.000 tonn og 4.500 tonn tildelt Norge kvoter på 3000 tonn reker og 1500 tonn steinbit, 1000 tonn flyndre og 500 tonn av ikke kvoteregulerte bestander. Norge kan fange inntil 10000 voksensel i russisk sone i østisen. Norge og Russland ble samtidig enige om å skjerpe kontrollen med fisket i Barentshavet neste år. Delegasjonslederne Jørn Krog og Anatoly Makojedov ville ikke tallfeste overfisket for 2003.

Publisert: 17.11.2003 , 07.00


Siste saker

X