Brønnbåten Seihav kan utføre flere typer operasjoner, her avluses fisk med hjelp av Optilice. Foto: Magnus Petersen.

Travle tider for en av landets største brønnbåter

Kyst.no ble med brønnbåten Seihav på oppdrag. Fartøyet har nettopp installert Optilice og er travelt opptatt med avlusninger.

Om bord på en av landets største brønnbåter er det påfallende stille på observasjonsdekket. Kaptein Tore Bakke sitter omkranset av åtte skjermer og smiler lurt når han forklarer at praktisk talt alle skipets operasjoner kan gjøres fra kapteinsetet.

– Herfra pumper jeg fisken opp fra brønnen i båten og opp til Optiliceren for avlusing, og så tilbake i merden, forklarer Bakke, mens han overvåker både fisken inne i brønnen og på ferden gjennom avluseren.

God avlusingskapasitet

Seihav ble sjøsatt i oktober 2016, og er et godt eksempel på hva oppdrettere og markedet nå krever – et multifunksjonellt fartøy med god avlusingskapasitet.

– Båten har nylig ligget i tre uker på Fitjar for å installere den nyeste Optiliceren, opplyser Bakke.

Tore Bakke er både kaptein og medeier for brønnbåten Seihav. Med hjelp av thrustere styrer han båten mellom merder ved et anlegg i Sogn og Fjordane. Foto: Magnus Petersen.

Avluseren kostet rundt 35 millioner å installere og integrere om bord, men det er den trolig verdt, uten at Bakke kan si noe om konkret pris for en avlusning i spotmarkedet.

Siden utrustningen har Seihav gjennomført rundt 25 operasjoner rundt om på Vestlandet. God avlusingkapasitet var viktig da valget falt på Optilice ifølge kapteinen, men det er også en viktig faktor for å sikre inntjening, for jo høyere kapasitet, jo flere oppdrag kan gjennomføres.

– Med de to avluserlinjene i full sving kan båten avluse rundt 200 tonn fisk i timen, men med flytting og alt det praktiske som trengs å gjøre med fisken beregner vi rundt 2000 tonn fisk i døgnet, forteller Bakke.

I tillegg til Optilice, så finnes det mulighet til å bruke ferskvann og hydrogenperoksid om bord, og båten kan produsere både sitt eget ferskvann og oksygen.

En av landets største

Tore Bakke har kontroll på det hele, og setter opp ukeslister med oppdragene til kunder som ringer inn. Båten går på kontrakt til Lerøy, men når den er ledig går den på spotmarkedet og tar oppdrag når det lar seg gjøre.

Fartøyet har nylig installert en Optilice versjon tre om bord. Det er viktig å overvåke fisken mens avlusingen foregår. Foto: Magnus Petersen.

– Etter ILA-påvisningen til Lingalaks er Hardangerfjorden et lukket område med bekjempelse- og observasjonssone, derfor har vi nå tatt litt andre oppdrag utenfor i spotmarkedet, sier Bakke.

Det er sammen med sine tre brødre; Hans, Edvard og Arne, at de driver selskapet Seistar Holding. Samen med  Lerøy kontraherte de Seihav til 300 millioner kroner.

– Vi er alle fire kapteiner, men en sitter fast på kontoret, sier Bakke, og sikter til broren Edvard.

Tilsammen er det nå fire fartøy og 70 ansatte i selskapet, og ifølge Bakke går mellom 12 til 14 prosent av laksen som produseres i Norge gjennom en av deres fartøy. Og det ser ikke ut til å bli mindre oppdrag fremover.

– Så lenge det er lus og oppdrett så vil det være behov for oss, slår Bakke fast.

Mer fra en dag ombord på Seihav kan du lese i Norsk Fiskeoppdrett nr. 8.

Publisert: 08.06.2017 , 11.00


Siste saker

X