Tre nasjoner – felles front mot pankreassykdom

Forrige måned møttes representanter for Skottland, Irland og Norge for syvende gang – mellom de syv fjell i Bergen – for å samkjøre forskningsinnsatsen mot pankreassykdom (PD).

Pankreassykdom ble først påvist i Skottland, men har etter hvert blitt en utfordring for oppdrettsnæringen i Irland og Norge. De norske tapene på grunn av sykdommen har vært store, med henholdsvis 45 og 58 utbrudd i 2005 og 2006. Så langt i 2007 har det vært 77 utbrudd. Forebygge og redusere skadevirkninger I 2006 bidro Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og FHL Havbruk til å starte et samarbeid mellom forskningsmiljø, næring og forvaltning i Norge, Irland og Skottland. Dette trenasjonale samarbeidet koordinerer forskningsinnsatsen rundt pankreassykdom og nært beslektede virussykdommer, som blant annet hjertesprekk (CMS) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB). Målet er å redusere og forebygge utbredelsen og skadevirkningene av disse sykdommene. Pankreassykdom forblir en stor utfordring for næringen i de tre landene, men forskningssamarbeidet er kommet godt i gang, og har også tiltrukket seg eksperter fra Frankrike, England og Tyskland, skriver FHF. 

Publisert: 13.12.2007 , 07.00


Siste saker

X