stamfiskkart

Tre nye stamfiskkonsesjoner i nord

Nordnorsk Stamfisk AS som er eid av Aqua Gen og tre store oppdrettsaktører i Nordland har fått nye stamfiskkonsesjoner. Selskapet blir etablert i nye lokaler i Steigen i løpet av 2012.

Aqua Gen, Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway samarbeider om å bygge opp et produksjonsområde for Stamfisk i Nord-Norge gjennom det felles eide selskapet Nordnorsk Stamfisk AS. Fiskeridirektoratet har tildelt Nordnorsk Stamfisk tre nye stamfiskkonsesjoner, skriver Mainstream i en pressemelding.

Aqua Gen ønsker å bedre den geografiske spredningen av avlsmaterialet og rognproduksjonen, og å muliggjøre økt produksjonskapasitet av for rogn og stamfisk. Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway er tre av de største oppdrettsselskapene i NordNorge som produserer oppdrettslaks basert på avlsmaterialet fra laksestammen Aqua Gen. Selskapene har som målsetning å bli selvforsynte med smolt og investerer i den forbindelse i nye og moderne smoltanlegg.

Nordlaks, Nova Sea og Mainstream Norway ønsker videre å sikre tilgangen på rogn og tilgangen på det genetiske grunnlaget som selskapets virksomhet bygger videre på.

Nordnorsk Stamfisk skal være et felles selskap for stamfiskproduksjon etter en modell som fordeler økonomisk og biologisk risiko på partnerne. Nordnorsk Stamfisk skal tilføres kunnskap og ressurser fra partnerne slik at det er konkurransedyktig på områdene fiskehelse, leveringssikkerhet, produktkvalitet og pris.

Landanlegget for stryking av stamfisk skal etableres på Mainstream Norway sitt settefiskanlegg på Leines i Steigen. Anlegget vil bli overdratt til Nordnorsk Stamfisk i løpet av året for å bygge om ombygging og for å få landlokaliteten klarert som stamfiskanlegg av Fylkeskommunen.

Publisert: 24.02.2012 , 10.22


Siste saker

X