SalmonXpert

Tre språk i seks kanaler

Norsk Fiskeoppdrett markerte åpningen av AquaSur messen i Chile med å lansere salmonxpert.cl. Nettsiden gjør medieselskapet Norsk Fiskeoppdrett tilgjengelige på tre språk i seks kanaler, og dermed til stede i alle de viktigste lakseproduserende regionene i verden.

redaksjon@kyst.no

– Satsingen i Chile gjør oss komplette som den viktigste leverandør av fagbasert informasjon og som nyhetsleverandør til den internasjonale laksenæringen, sier ansvarlig utgiver Gustav-Erik Blaalid i en kommentar. I 2010 lanserte Norsk Fiskeoppdrett sin første utgave på spansk i Chile, og i år utgis det seks utgaver av fagbladet Salmonxpert på spansk. Det er fem år siden Norsk Fiskeoppdrett lanserte den første engelskspråklige utgaven, Fishfarmingxpert, som siden 2007 har kommet med seks utgaver årlig. Nå gjentas samme bedrift på spansk, hvor lanseringen av nettstedet salmonxpert.cl er siste skudd på stammen. Blaalid understreker at alle de tre magasinene og de tre web-sidene har unikt innhold. Sjekk ut nesttsiden Salmonxpert.cl her

Saken fortsetter under bildet

Salmonxpert lansering Aqua Sur 2012
Salmonxpert.cl ble lansert på åpiningsdagen til årets Aqua Sur. Dermed ha Norsk Fiskeoppdrett redaksjonelle produkter på tre språk og i seks kanaler.

– Salmonxpert har fått en fantastisk god mottakelse i Chile. Næringen etterlyser mer faglig dybde og vi kan levere det, sier redaktør i Salmonxpert, Christian Pèrez Mallea. Han har jobbet for Norsk Fiskeoppdrett siden 2008, og har lang erfaring som journalist fra oppdrettsnæringen. Han bestyrer nå kontoret i Puerto Montt som har fire ansatte.

Saken fortsetter under bildet

Christian Perez Mallea
Christian Perez Mallea er redaktør for Salmonxpert, og har med sine tre andre kollegaer kontor i den Chilenske laksehovedstaden Puerto Montt.

Nyheter og fagartikler

I Norge har Norsk Fiskeoppdrett blitt utgitt siden etableringen i 1976. På tross av alle strukturendringene, har Norsk Fiskeoppdrett bestått som den viktigste leverandøren av faginformasjon til oppdrettsnæringen. – Vi opplever nå en fornyet interesse for bladet spesielt blant studenter. Det lover godt for fremtiden, sier redaktør Pål Mugaas Jensen.

Han er også redaktør for Norsk Fiskeoppdrett sin nyhetstjeneste kyst.no, som har hatt en jevn og god økning av lesere spesielt det siste året. – Etter alt å dømme er vi nå det største nettstedet for oppdrettsnæringen i Norge, sier han. Mugaas Jensen mener at denne økningen henger sammen med en økt satsing på redaksjonelle ressurser, og kvalitetsinnhold. – For oss er det viktig at journalistene ikke bare har skriving som kvalifikasjon, men også faglige kvalifikasjoner innenfor de spesifikke områdene de skal dekke, fastslår han og henviser til at han i disse dager søker etter både en økonomijournalist og en teknologijournalist. – Sammen med satsingen på det biologiske fagområdet, er økonomi og teknologi viktige fagområder for oppdrettsnæringen, sier Pål Mugaas Jensen som selv er utdannet fiskeribiolog.

Digital fremtid

I november i år kommer Norsk Fiskeoppdrett med sin første utgave for lesebrett. Et nytt og spennende satsingsområde. Generelt i media er stor usikkerhet med hensyn til papiravisenes fremtid. Mange har tro på lesebrett som en løsning.

– Jeg tror fagblader kommer til å ha en mye lenger levetid på papir enn dagsavisene, men vi ser på digitale løsnninger som fremtidsrettet og spennende. Vår første webside ble lansert allerede i 1997. Nå diskuter vi, som andre medier for øvrig, om hvordan vi kan ta betalt for innholdet på våre web-sider, sier Gustav-Erik Blaalid. Han tror i likhet med mange andre innenfor media at tiden der avisenes web sider er gratis tilgjengelig, nærmer seg slutten.

– Dersom den journalistiske kvaliteten skal opprettholdes og utvikles, vil det komme betalløsninger. Hvordan disse blir skrudd sammen, og hvor mye det skal koste, vil variere fra leverandør til leverandør, men det kommer.

– Norsk Fiskeoppdrett er ikke noe unntak. Vi diskuterer hvordan vår betalløsninger for digitale medier skal bli, ikke om hvorvidt de kommer, sier han.

 

Publisert: 11.10.2012 , 07.00


Siste saker

X