laksefiske, villaks

– Treg start på laksefisket

Etter snart fire ukers fiske i de norske lakseelvene fastslår Norske Lakseelver at det har vært en treg start på fisket. Nå ber de fiskerne vise hensyn og ikke bli for grådig.
Sportsfisker, fluefiske, elv, Namdal, namsenvassdraget.
Laksefisket i de norske elvene har fått en treg start denne sommeren. Foto: Namsenvassdraget.no

Når St. Hans er passert starter laksefiskesesongen for alvor i Norge. Elvene har nå sommervannstand og det er enklere å komme i kontakt med laksen enn det var i kalde og flomstore elver ved sesongstart. Og ikke minst står sommerferien til den gjennomsnittlige laksefiskeren for døren.

– Selv om det er vanskelig å dekke hele Norge med én beskrivelse, kan vi etter snart 4 ukers fiske fastslå at vi har hatt en treg sesongstart i de aller fleste elver. Vi håper dette ikke bærer bud om en svak laksesesong, men at det kun er en ettervirkning av en generelt sen vår mange steder? Laks og jordbær er en klassisk norsk kombinasjon, og vi satser på at laksen nå bare venter på at jordbærene skal rødme før den starter å bite for alvor, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding.

I våre nordligste fylker er det normalt sett lite laks å få i juni, men i Altaelva er det grunn til å se på den svake sesongstarten med en viss bekymring. Elva opplevde lave fangster av smålaks i fjor og fangsten hittil i år synes å bekrefte noen svake årsklasser av laks. I en annen av fylkets storlakselver, Lakselva, er man fornøyd med sesongstarten.

I kjente trønderelver som Namsen, Orkla, Gaula og Stjørdalselva viser laksebørsene på nettet halverte fangster i forhold til fjoråret. Et prøvefiske ytterst i Trondheimsfjorden antyder at mer fisk nå er på vei inn.

Fra Vestlandet er bildet mer broket. Årøyelva, der kongen hadde noen fine dager i fjor, melder om godt fiske og stor laks (se bilde). En annen royal vestlandselv er Lærdalselva som har åpnet etter å ha vært stengt pga. infeksjon med lakseparasitten. De melder om en god sesongstart.

Fangstrapporter fra Bjerkreimselva, Dirdalselva, Otra, Mandalselva, Numedalslågen og Drammenselva viser at Sørvestlandet, Sørlandet og Østlandet har hatt et trått fiske så langt. Jevnt over ligger fangstene under 50 % av fangstene på samme tid i fjor, men værforholdene har jammen heller ikke vært så gode hittil i sesongen.

Erik Sterud
Erik Sterud og Norske Lakseelver ber fiskerne vise hensyn og ikke ta med seg mer laks enn man trenger. Foto: Norsk Lakseelver

Ber fiskerne vise hensyn

Mengden villaks som kommer inn til norske elver har blitt halvert i løpet av de siste 30 år. Dette, i kombinasjon med den trege sesongstarten, gjør at Norske Lakseelver nå oppfordrer alle til å vise magemål under årets laksefiske.

– Ingen skal ha dårlig samvittighet for beholde en laks man har betalt for å fiske etter, og som ellers er tatt innenfor nasjonalt og lokalt regelverk, men skulle man være så heldig å få mange laks på kroken, minner vi om at magen gjerne blir mett før øynene. Om man allerede har fått laks nok til noen hyggelige familiemiddager, er det en god gjerning for fremtiden å sette sesongens neste lakser pent tilbake i elva etter fangst. Både forskning og erfaring viser at laksen tåler dette svært godt.

Norske Lakseelver mener enda flere bør begynne å slippe fisken tilbake i elven etter fangst.

– I fjor ble omtrent hver sjette laks returnert etter fangst. Det bør være et felles mål for alle grunneiere og sportsfiskere at denne andelen blir enda litt større i år. For å kunne dokumentere størrelsen på fangsten, noe som er viktig for mange sportsfiskere, anbefaler vi at målebånd erstatter fiskevekten når laksen skal gjenutsettes. Om man så ønsker kan tabellen nedenfor brukes for å beregne omtrentlig vekt på fisken.

Publisert: 27.06.2013 , 08.24


Siste saker

X