Trekker seg etter uenighet med Nutreco

Det spisser seg til i CCN (Cod Culture Norway AS). Mandag stemte hovedaksjonær Nutreco ned et forslag om emisjon i et selskap som ikke lenger har penger til den løpende driften. Dette vil ikke styremedlem og fiskeoppdretter Jacob Blom være med på lenger, og trekker seg fra styret i protest.

CCN har i lengre tid slitt med likviditeten. Allerede ved årsskifte var styret og aksjonærene enige i at det måtte gjennomføres en ny emisjon. Men på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag 3. februar, stemte hovedaksjonær Nutreco (56%) ned forslaget. I stedet lanserte de et forslag om å løse ut de andre aksjonærene. Etter det kyst.no kjenner til var prisen uakseptabel lav. Da toppet det seg for sindige Jacob Blom som forlot selskapet i protest. – Jeg kan ikke lenger være med på å ta ansvar for et selskap som ikke har penger til å betale sine forpliktelser, samtidig som den største eieren stemmer mot å skaffe mer penger, sier Blom til kyst.no. Etter det kyst.no forstår har frustrasjonen tilspisset seg i CNN-styret der det har oppstått en klar skillelinje mellom Nutreco på den ene siden, og de øvrige aksjonærene på den andre. Satser på torsk Jacob Blom forteller at Nutreco i den siste tiden har fremstått som en ambisiøs torskeoppdretter. En aktør som har store planer, og som er villig til å satse. Dette har de ifølge Blom flagget for sine aksjonærer og for opinionen. ? Men det gjelder ikke for CCN i Øygarden, mener Blom, som ikke har tenkt å gi seg med dette. Blom vil ikke si noe om størrelsen på den planlagte emisjonen. Han vil heller ikke kommentere hvordan han og de andre aksjonærene i CCN vil forholde seg til Nutreco i fremtiden. Ønsker samarbeid Reid Hole fra Nutrco er styreformann i CCN. Da kyst.no var i kontakt med han onsdag ettermiddag, hadde han ennå ikke fått faksen som bekreftet at Jacob Blom hadde trekt seg fra styret. Hole ville ikke kommentere saken utover at Nutreco ønsker å ha med de øvrige aksjonærene i den videre satsingen i CCN. – Vi skal ha en møte i morgen, og etter det vet jeg mer. Kontakt meg da, sier Reid Hole. Gigantsatsing CCN ble offisielt åpnet i februar i fjor. Målet er å produsere 2-3 millioner torskeyngel de første par årene, noe som vil gi 6000-9000 slaktefisk. Når anlegget er i full drift, vil yngelproduksjonen ha en kapasitet på 30 millioner stk, noe som vil gi 100.000 oppdrettstorsk. Ifølge Jacob Blom går utviklingen etter planen når det gjelder selve produksjonen, men at vanskene i oppdrettsnæringen generelt gjør at de ligger noe eter på den finansielle siden.

Publisert: 05.03.2003 , 14.04


Siste saker

X