laksemerd

Trenger finansiering – får ikke fullmakt

Villa Organic har et obligasjonslån på 183,5 millioner kroner som forfaller mot slutten av året. Styret fikk av generalforsamlingen ingen godkjennelse til emisjonsfullmakt.

Henrik Wiedswang Horjen

«For å styrke selskapets finansielle handlefrihet ønsker styret generalforsamlingens fullmakt til å utvide selskapets aksjekapital med inntil 50 prosent av aksjekapitalen. Hensikten er blant annet å gi selskapet mulighet til raskt og kunne innhente ny kapital i den pågående refinansieringsprosessen. Fullmakten omfatter både fortrinnsemisjoner og rettede emisjoner».

Slik fremgår styrets ønske ut i fra selskapets protokoll fra generalforsamlingen. Imidlertid ble tommelen vendt ned for selskapet som med det begynner å få dårlig tid for å få på plass en ny finansiering før året er omme.

Les mer: Villa kutter smoltutsett og investeringer

Les også: Villa må refinansiere etter svak drift

Den vedvarende svake driften har ført til at selskapets behov for økt finansiell handlefrihet har økt, hvilket selskapet også skriver i kvartalsrapporten.

– Flere grep har blitt gjort for å sikre Villas finansielle fleksibilitet i 2012. Enigheten med Salmar øker vår fleksibilitet fra andre kvartal 2012, men ved utgangen av året vil selskapets lån på 183,5 millioner kroner utløpe. Dette sammen med en økende biomasse trenger finansiering, og Villa vil derfor jobbe for å få dette på plass, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Publisert: 24.05.2012 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X