Trio med tredimensjonale ambisjoner

Måløy: Eivind Flister gjorde hobbyen til levebrød. Nå er 3D-konseptet i ferd med å ta av. Stadig flere har oppdaget fordelen med å se produktene sine i en ekstra dimensjon.

I 1999 var omsetningen i selskapet på beskjedne 202.000 kroner. I 2001 var omsetningen økt til over 1,1 million kroner. Fjoråret endte også med en kraftig økning, noe som viser at interessen for tredimensjonale tegninger stadig øker. – Folk har et behov for visualisering. En enkel tegning er ofte ikke nok. Nå vil folk se hvordan ting ser ut i perspektiv fra alle vinkler. Man vil også se hvordan det tar seg ut når mennesker, vegetasjon og biler plasseres på tegningene, forteller Eivind Flister. Han har det kreative ansvaret i NordWest, og jobber for tiden på spreng med å sette seg inn i et nytt tegneprogram ? det ypperste på markedet. – Vi har nettopp gått til anskaffelse av Catia. For uinnvidde sier kanskje ikke det så mye, men i tegnekretser er dette kjent som noe av det ypperste på markedet. Billig er det heller ikke, sier Stig Silden. Han er daglig leder, men bare i 50% foreløpig. Først inntekter, så kostnader, er et av mottoene i tremannsbedriften. Tegnet Pan Fish slakteri Nordwest 3D har i løpet av de siste par årene fått et kraftig oppsving i ordremengden. Et av prosjektene var å lage en 3D tegning av Pan Fish sitt nye lakseslakteri på Eggesbønes. Et av verdens største lakseslakterier. – Når en bedrift investerer store summer i nybygg eller oppgradering, er det en billig investering å få laget en 3D presentasjon som viser hvordan bygget eller de bygningsmessige forandringene vil ta seg ut fra ulike synsvinkler, forteller Per Kåre Våge. Han er tredjemann på laget med ansvar for å lage 3D-tegningene. Oppdragsgiverne kan variere fra bedrifter til privatpersoner som vil ha en 3D tegning av sin planlagte privatbolig. Eivind Flister forteller om en bedriftskunde som hadde en større ombygging under planlegging, men etter at de fikk se resultatet på en 3Dpresentasjon, forandret de planene totalt. – En billig måte å sikre seg mot feil, eller feilvurderinger, sier Flister. Nordwest 3D har vært involvert i en rekke prosjekter, blant annet har de laget en 3D presentasjon av Studentsamskipnadene i Oslo sin forvandling av tidligere kornsiloer til studenthybler. Alle veggene er krummet, noe som setter krav til innredningen. NordWest 3D har også Rovde Møbelfabrikk, oppdrettsselskapet Ecofarm og ABB Automasjon på kundelisten. Alt i ett Ifølge Eivind Flister er de ulike tegneprogrammene iferd med å la seg integrere i hverandre slik at et program dekker stadig flere funksjoner. I Catia-programmet finnes det mange moduler, alt etter hva man skal gjøre. – Det er etter hvert mulig å legge selve tegningen av et bygg inn i 3D-programmet. Dermed vil de endringene man gjør i tegningsgrunnlaget, for eksempel endringer i mål og dimensjonering, vises direkte i 3D hvis man ønsker det, forklarer Flister, og legger til at investeringen i Catia-programmet henger sammen med ønske om spesialisering. – Programmet er et flatemodelleringsprogram. Det vil si at en tegning legges til grunn for arbeidsoppgaver en robot skal utføre. Dette er spesielt aktuelt der det er snakk om å frese ut en støpeform, sier han. I plastindustrien brukes det støpeformer i full størrelse. Et plastskrog er for eksempel en lett sak å støpe når formen først er laget. Men selve formen kan være en utfordring å lage. Men med modelleringsprogrammet kan en form freses ut nøyaktig slik databildet viser, forklarer han. Det er flyindustrien i USA som har gått i bresjen for utviklingen av dette tegneprogrammet, osm er utviklet i Frankrike. Opplæring Eivind Flister har de siste årene kjørt en rekke kurs for videregående skoler og for bedrifter. Både Stig Silden og Per Kåre Våger er rekruttert til NordWest 3D gjennom kurs. – Vi har plukket de flinkeste elevene, humrer Flister. Da han grunnla bedriften i 1997 hadde han som motto at alle som skal lage et produkt eller bygge noe, vil i fremtiden ha behov for å se det tredimensjonalt. Får han rett i denne påstanden, har både Eivind Flister og NordWest 3D lyse utsikter. For faktum er at oppdragsmengden har økt jevnt, uten at det har vært gjort markedsføring. – Vi har gjort noen jobber, som igjen har ført til enda flere jobber. Ennå har vi ikke markedsført oss i det hele tatt, forteller Stig Silden. Nettopp denne oppgaven er tiltenkt ham. Som daglig leder fra årsskiftet skal han blant annet ha ansvaret for salg og markedsføring. – Mottoet som Eivind hadde da han etablerte NordWest er like aktuelt i dag som for seks år siden. Jeg har tro på at vi kan få til mye på kort tid, sier Silden. Ved siden av kurs for elever og lærere i videregående skole, er det salg av tredimensjonale presentasjoner som vil være hovedproduktet. – Når bedrifter får øynene opp for hvordan deres produkter og bygninger tar seg ut i tredimensjonal utforming, og at dette koster lite, tror jeg vi får fart i sakene, forteller Silden. Tredimensjonale ambisjoner NordWest3D as har fått med seg et par investorer til å satse penger på prosjektet. Arild Skorge bidro til å etablere selskapet sammen med Eivind Flister. Senere kom Gunnar Carlson med på laget. Carlson ble presentert under vignetten «Teknologiprofilen» i forrige utgave av Fiskeriteknisk fagblad. Han har investert penger i flere småbedrifter i Måløy-distriktet. Både Flister og Skorge sitter i styret i NordWest3D, med Gunnar Carlson som styreleder. Ambisjonene er at bedrifter og privatpersoner med byggeplaner også skal kunne se hvordan planene ser ut i en tredimensjonal verden. Og det er mange.

Publisert: 30.05.2003 , 13.17


Siste saker

X