Vanlig stamfisk med gode egenskaper for oppdrett, kan benyttes til triploidproduksjon.

Triploid på fem minutter

Fem minutter og en trykktank. Det er alt du trenger for å lage steril oppdrettslaks. Florian Sambraus kan løse ett av de store stridsspørsmålene rundt norsk lakseoppdrett.

I løpet av de siste 10 årene har mer enn tre millioner oppdrettslaks rømt fra anlegg langs Norskekysten. Det har ført til bekymring for at oppdrettslaksen skal gyte i norske elver og true villaksen. Stadig flere peker på bruk av triploid steril laks som den beste løsningen for norsk oppdrettsnæring, skriver Forskningsrådet.

Vanlig stamfisk med gode egenskaper for oppdrett, kan benyttes til triploidproduksjon.
Vanlig stamfisk med gode egenskaper for oppdrett, kan benyttes til triploidproduksjon. Foto: Florian Sambraus

640 atmosfærers trykk

Det er enkelt å lage steril laks. En halvtime etter at rogna er befruktet, plasseres den i et trykkammer hvor trykket skrus opp til 9500 psi. Trykket tilsvarer drøyt 640 ganger det gjennomsnittlige lufttrykket ved havnivå.

Fem minutters trykkbehandling av rogna er nok til at laksen beholder to kromosomsett fra mor, og blir steril. Normalt skilles ett kromosomsett ut av egget etter befruktning, men det høye trykket forhindrer dette.

– Dette er en enkel og fin måte å produsere steril laks, og har ingenting med genmodifisering (GMO) å gjøre. Produksjon av triploider er allerede vanlig praksis i fruktproduksjon, østers og regnbueørret, forklarer doktorgradsstudent Florian Sambraus ved Havforskningsinstituttet.

– Metoden med trykkbehandling av rogn er i dag den eneste måten å sikre produksjon av steril laks på i industriell skala, mener han.

Florian Sambraus mener at triploidene kan være et viktig bidrag til å redusere miljøpåvirkningen av lakseoppdrett.

– Triploidene kan selvsagt også rømme fra merdene og ta seg opp i elvene. Men den vil ikke være i stand til å formere seg, og kan dermed ikke påvirke villaksen genetisk, sier Sambraus.

Trenger stabile forhold

Florian Sambraus
Florian Sambraus. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Gjennom doktorgradsstudiet skal Sambraus forsøke å løse falskehalsene for industrielt oppdrett av triploider. Selv om det er enkelt å lage triploider, er det mer enn bare forplantningsevnen som skiller dem fra vanlig oppdrettslaks.

– Stoffskiftet hos triploidene skiller seg fra diploidene (vanlig forplantningsdyktig oppdrettslaks). De får lettere ryggdeformiteter, og de tåler dårligere endringer i blant annet vanntemperatur, forklarer Sambraus.

Han har spesielt undersøkt hvordan triploider takler ulike vanntemperaturer, og om tilpassede dietter kan redusere problemene knyttet til deformiteter. I forsøk med både 300 grams postsmolt og 2,3 kilos voksne fisk i sjøvann, viser resultatene at den triploide sterile laksen både spiser og vokser bedre enn vanlig i laks ved temperaturer opp til 9 grader.

Ved 12 grader har triploider og diploider lik appetitt, mens triploider har lavere appetitt ved høyere temperaturer.

– Forskningen viser samtidig at utfordringene knyttet til misdannelser sannsynligvis kan løses gjennom å utvikle spesialfôr for triploider, sier Sambraus.

Sterilt er sunnere?

Hvorvidt forbrukeren ønsker at oppdrettslaksen de kjøper i butikken skal være steril eller formeringsdyktig, har Sambraus ingen klar formening om. Men han tror triploider kan markedsføres med en sunnhetsfordel. Kjøttet fra steril laks vil nemlig inneholde mer av de gode fettsyrene, fordi den ikke bruker energi til kjønnsmodning.

Publisert: 19.12.2013 , 06.59


Siste saker

X