Even Søfteland

– Tror ikke det er oppdrettere i Hardangerfjorden som har mistet fisk.

- Vi har utført et omfattende overvåkningsfiske og kontroll av samtlige aktuelle anelgg, men vi finner ikke noe avvik so skulle tilsi at fisken som Hardangerfjord Villfisklag har meldt om er blitt fanget i fjorden i det siste stammer fra oppdrettere i fjorden. Det sier Even Søfteland i Harangerfjordlauget.

Pål Mugaas Jensen

Det var sist søndag at Hardangerfjord Villfisklag ble gjort oppmerksom på store fangster av laks i Ålvik –Fykseområdet i Hardanger. Fisken var av lik størrelse; 0,5 kg pluss og ble ifølge Hardangerfjord Villfisklag fisket i store mengder. Villfisklaget varslet Fiskeridirektoratet og onsdag kom bekreftelsen fra dem om det var snakk om rømt oppdrettslaks.

Les også: Oppdrettslaks på rømmen i Hardangerfjorden

Da vi fikk beskjed om denne mulige rømmingen satt vi straks i gang med tiltak, forteller Even Søfteland.

Alle oppdretterne som hadde fisk av same størrelse som den som var fangstet i indre del av Hardangerfjorden satt i gang med dykkarinspeksjon og/eller ROV-inspeksjon. I tillegg ble noen anlegg med større fisk sjekket. Vi satt ut gjenfangstgarn ved mange anlegg i fjordsystemet og ved tre satt vi ut storruse. Oppdretterne har også bekostet utsetting av en overvakingsruse i Ålvikområdet. Dette ble satt ut etter tillatelse fra Fylkesmannen og driftet av Uni Miljø AS, sier han.

– Neppe fra oss

Men på tross av omfattende undersøkelser har ikke Hardangerfjordoppdretterne funnet ut at fisken stammer fra dem. – Jeg tror ikke denne fisken kan komme fra oss. Det er ikke funnet avvik i noen av anleggene som ble sjekket som skulle tilsi at fisken fangstet i Ålvikområdet har sitt opphav fra oppdretterne i Hardangerfjorden. Det er i en ruse til nå funnet èn fisk av same størrelse som fisken frå Ålvikområdet. Foruten fangst av en laks på ca. 4.5 kilo, som trolig er villaks, er det ikke fangstet laks eller ørret i gjenfangstgarnene ved anlegga i fjorden, sier Søfteland

Storrusen ved Ålvik vil ha tal klare i komande veke.

Han opplyser at alarmberedskapen denne uken har hatt en kostnad på ca. 370 000 kr.

Enkelte anlegg vil holde frem overvåkningen ut uke 34. Deretter blir arbeidet med beredskapen oppsummert og evaluert, sier han.

– Ikke store mengder

Søfteland er på bakgrunn av lite fisk i garn og ruse skeptisk til omfanget av fisket av den omtalte størrelsen.

– Begrepet ”store mengder” tviler jeg imidlertid litt på, sier han.

Noe fisk er i alle fall fisket, og hvor denne opprinnelig kommer fra er usikkert så lenge fisken ikke er merket.

– Det er jo helt klart at hadde den vært fettfinneklippet hadde det vært lettere å si med en gang om det faktisk var oppdrettsfisk. Hadde den i tillegg vært merket med merker med mer informasjon ville man jo raskere si hvor den kom fra.

 

Kan komme langveis fra

Søfteland sien en eventuell kilde for fisken kan være langt unna.

. Vi hadde en tilsvarende episode her for et drøyt år siden, da det begynte å dukke opp fisk i overvåkningsgarn med lik Størrelse langs hele Vestlandet og godt inn i Hardangefjorden. Denne fisken var finneklippet. Etter en stund kom det frem at det hadde vært en rømming på Sunndalsøra der halvparten av fisken var finneklippet. Så i stedet for å dra nordover, slik man gjerne skulle tro, dro den sørover, sier han.

Søfteland stiller også spørsmål med hvilken skade dette funnet utgjør.

– Dette er fisk som etter den har rømt blir stående å svime i sjøen og den vil etter hvert dø av matmangel. Den er vant til pellet og klarer neppe fange så mye mat på egen hånd, sier han.

Publisert: 21.08.2012 , 07.01


Siste saker

X