Marine Harvest, merd, ringmerd, anlegg

Tror på gigalokaliteter

Nofima-forsker, Otto Andreassen mener det bare er et tidsspørsmål før man får gigalokaliteter med 20.000-30.000 MTB. - Når disse søknadene først har kommet, så tror jeg det er flere som vil hive seg på der, sier han.

Øyvind Sjøthun Røen

Otto Andreassen
Otto Andreassen har tro på at fremtidens lokaliteter vil ha MTB på mellom 20 og 30 tusen tonn. Foto: Kari Johanna Tveit

Tidligere i høst startet FHF et prosjekt tidligere i år for å kartlegge lokalitetstilgangen langs norskekysten. Målet har vært å sikre at tilgang til lokaliteter i sjø ikke hindrer havbruksnæringens utviklingsmuligheter. Her er forskere fra Nofima sentrale bidragsytere

– Havbruksnæringens videre vekst og økonomiske konkurransekraft vil avgjøres av hvordan nasjonale og lokale myndigheter vil agere i dette spenningsområdet mellom de ulike samfunnsinteressene, sier Nofima-forsker, Otto Andreassen

– Det er utvilsomt behov for mer næringsrettet kunnskap om de utviklingskritiske rammebetingelsene. Her vil arealressursene og lokalitetstilgangen stå sentralt, sier han.

Det pågående prosjektet har til hensikt å kartlegge muligheter og veien videre for oppdrettsnæringen.

– I dette prosjektet skal vi gå inn og synliggjøre laksenæringen lokalitetsbehov, skaffe oversikt over ulike lokalitetstyper som er ønskelige og klargjøre hva som er til hinder for at næringen kan i bruk ulike lokaliteter, sier Andreassen.

Tror på gigalokaliteter

Chile, cages (merder)
Andreassen tror bølgen av gigalokaliteter vil komme fort. Foto: Gustav-Erik Blaalid

Samlet sett legger dagens oppdrettsanlegg beslag på 420 km2. Andreassen mener nøkkelen til videre vekst også kan ligge i ytterligere kunnskap og stordriftsfordeler

– Det er åpenbart grunn til å spørre om havbruksnæringen har et arealproblem eller et kunnskapsproblem, sier Andreassen.

– Utviklingstrenden er færre og større lokaliteter. I 2006 var det 20 lokaliteter med over 3600 MTB. I dag er det over 230 slike. Jeg tror bare det er et spørsmål om tid før man får inn søknader om 20 og 30 tusen MTB. Og når disse søknadene først har kommet, så tror jeg det er flere som vil hive seg på der, sier Andreassen.

Les også: Ocea leverer gigaflåte til Marine Harvest

Synliggjør tredobling

Tidligere i år slo Sintef fast at en fremtidig vekst til fem millioner tonn i 2050 bør være et realistisk mål for oppdrettsnæringen. Nofima-forskeren deler Sintefs ambisiøse tanker og synliggjør en tredobling fra dagens produksjon.

– Dersom man tar produksjonsvolumet i Hordaland sett opp mot sjøareal og overfører dette til resten av kyst Norge, så får man et samlet produksjon på 4,5 millioner tonn. Det er selvsagt mye om og men, men det illustrerer at man ikke trenger å være særlig visjonær for å se at en tredobling i produksjonen er realistisk, sier Andreassen, som sier at den nye generasjonen av lokaliteter er i full anmarsj.

– Jeg tror næringen er på full fart over mot en tredjegenerasjons lokalitetsstruktur. Det innebærer ikke nødvendigvis mer oppdrettsareal, men det medfører behov for relokalisering og bedre lokaliteter.

Andreassen poengterer at kommunene oftest etterlyser økt sysselsetting og verdiskapning. Foto: Salmar

Må ha støtte fra kommunene

I forbindelse med stortingsvalget nå i september har det vært mye snakk om hvor offensiv den nye regjeringens havbrukspolitikk vil være. Den borgerlige regjeringen har gitt uttrykk for at man ønsker forutsigbar vekst. Andreassen mener kommunene kan bli den avgjørende flaskehalsen for en videre vekst.

– Det som synes å bli et mer og mer dagsaktuelt emne er manglende kommunal motivasjon for å legge til rette for laksenæringen. Næringens lokalitetstilgang er helt avhengig av den kommunale tilretteleggingen.

Les også: Kommunene får 40 prosent

Han holder imidlertid fast på at størsteparten av kommunene er positive til havbruksnæringens ambisiøse vekstplaner.

– Vi har gjort en del undersøkelser som viser at kommunene fremdeles er veldig positive til havbruksnæringen. Men de er mer betinget positive. Omtrent halvparten har fokus på arealavgift, mens det store flertallet ønsker mer tilbake i form av sysselsetting og verdiskapning.

– I de kommunene der man ikke er like innstilt på å legge til rette for næringen, vil dette helt åpenbart vanskeliggjøre overgangen til tredjegenerasjons lokalitetsstruktur og også ambisjonene om en tredobling av produksjonen.

FHF-prosjektet som Andreassen er engasjert i begynner med de første regionale møtene i Bergen i slutten av november.

Publisert: 14.11.2013 , 15.56


Siste saker

X