Tror på et bedre år

Hell:- 2003 kan bli et bra år. Forholdene ligger til rette for en økning i lakseprisene frem mot sommeren. Imidlertid kan konkurranseevnene i forhold til chilensk oppdrettsnæring svekkes. Lars Liabø var forsiktig optimist i sitt innlegg på Laksedagene i dag.

– Man må gå mange tiår tilbake for å finne en lavere tilvekst i laksebiomassen enn det vil tror vi vil se i 2003. Skjer det ikke noe helt uventet når det gjelder for eksempel temperatursituasjonen vil en basert på antallet fisk som er satt ut, få en vekst på mellom to til fem prosent. Vi tror også at denne veksten først vil komme til høsten, og at en nå utover våren vil se en reduksjon i slaktet laks, sa Liabø. Normalt er forholdet motsatt med en størst vekst på våren. Liabø viste til at sist en så en svak vekst på våren var i 2000. Da økte prisene dramatisk som følge av knapphet. – Vi tror ikke på 2000 priser, men det kan bli hyggelige priser frem mot sommeren allikevel, sa Liabø. Den største negative faktoren i dagens bilde er den sterke norske valutaen og den tilsvarende svake chilenske. – Omregnet i 2001 valutatall tapte oppdrettsnæringen 1,2 milliarder kroner på denne sterke kronen i fjor. Fortsetter denne situasjonen vil vi kunne risikere å bli utkonkurrert av den chilenske fisken. I dag er prisen på filetert frossen laks og fersk norsks hels, sløyd den samme levert Europa. Da sier det seg selv at man foretrekker den fileterte, sa han.

Publisert: 21.01.2003 , 10.48


Siste saker

X