Oslo Tingrett Logo

-Umulig å beregne biomassen nøyaktig

- Retten vurderer det slik at det aldri vil være mulig å angi nøyaktige tall for hvilken biomasse som faktisk står i et oppdrettsanlegg. Det skriver Oslo tingrett i MTB-dommen. De mener forvaltningen derfor må bake inn en sikkerhetsmargin når de skal vurdere om det foreligger overtredelse.

Pål Mugaas Jensen

I den ferske dommen fra Oslo Tingrett, erklæres MTB-gebyret som grunnlovstridig. Staten må dermed betale tilbake over 500 000 kroner til Selsøyvik Havbruk AS i saksomkostninger.

Les: MTB-gebyret er grunnlovsstridig

En av grunnene til at staten dømmes er at tingretten slår fast, bla på bakgrunn av vitneforklaring fra Erik Høy ved Sintef at det ikke er mulig å beregne biomassen helt nøyaktig.

Høy forklarte i retten at med alle individuelle faktorer for lokaliteten – som sløyesvinn der, vanntemperatur, fettinnhold i fisken etc., kunne han regne seg tilbake til biomasse med en nøyaktighet på ca 5 prosent – trolig noe lavere hvis man skulle regne seg tilbake til vekt i merd rett før slakting.

Høy konkluderte imidlertid ifølge dommen, med at han ikke ville tatt sjansen på å gi større nøyaktighet enn 5 prosent.

– Retten vurderer dette slik at det aldri vil være mulig å angi nøyaktige tall for hvilken biomasse som faktisk står i et oppdrettsanlegg.

Selsøyvik opplyste tidlig i prosessen at innrapporterte tall var basert på prognoser, og at de kan bomme på biomassen fordi forfaktor eller antallsberegning ikke står i forhold til forventningene de har. Ifølge dommen opplyste Selsøyvik videre at “Derfor kan vi aldri stå inne for at de opplysningene vi gir er 100% korrekte”.

Kan variere med 40 prosent En rapport fra Sintef gir dem altså medhold i dette:

– Et konservativt estimat tilsier at lakseoppdrettere i gjennomsnitt ligger rundt +/- 5% feilestimering av biomasse, men dette kan variere fra 0% og helt opp i +/- 40%, skriver Sintef.

5 prosents sikkerhetsmargin Basert på bevisførselen i denne saken finner retten at det på generelt grunnlag ikke kan bevises med tilstrekkelig grad av sannsynlighet ned på “kilo-nivå” hvilken biomasse som til enhver tid er i et oppdrettsanlegg.

– Det vil derfor være nødvendig at forvaltningen legger inn en sikkerhetsmargin ved vurderingen av om en overtredelse foreligger, og hvor stor denne eventuelt er. Hvis ikke konkrete faktorer peker på en høyere feilmargin, bør sikkerhetsmarginen ut i fra bevisføringen i saken være minimum 5 prosent, konkluder retten.

Publisert: 07.02.2012 , 09.52


Siste saker

X