Undersøker vaksinebivirkninger

VESO har nå gjennomført et prosjekt hvor eventuelle sammenhenger mellom kjente vaksinebivirkninger og grad av ryggradsmisdannelser i oppdrettslaks har blitt undersøkt.

Vaksinering av fisk er en viktig del av norsk oppdrettsnæring sitt arbeid med å sikre frisk fisk. Samtidig er det kjent at vaksinering kan gi ulike bivirkninger, avhengig av hvordan vaksineringen utføres, vaksinetype m.m. I forbindelse med feltforsøk kom det frem at det var en vaksine som så ut til å gi betydelig mer bivirkninger enn andre i samme forsøk. For å følge dette nærmere ble det satt i gang en studie der omfang av bivirkninger, endring i tilvekst med mer ble studert helt frem til slakting.

Av studien som nå er rapportert fremkommer det at vaksiner i ulik grad kan gi noe svekket appetitt hos fisken, og at det kan være en sammenheng mellom svekket appetitt og tilførsel av mineraler til skjelettet i perioder med rask vekst. Vaksiner som gir mye bivirkninger kan også indirekte påvirke beinvekst via signalstoffer som sirkuleres i blodet. Studien er finansiert av Fiskeri og havbruksnæringsnes forskningsfond, Innovasjon Norge og Salmar.

Les rapporten her

 

 

 

De vaksinene som benyttes i næringen i dag gir ikke så store bivirkninger som den som kom dårligst ut i denne studien. I praksis er dette en balansering mellom vaksiner som gir best mulig beskyttelse, og samtidig minst mulig uheldige bivirkninger. Gode vaksinasjonsrutiner og optimalisering av fôret som tilbys fisken i perioden etter vaksinasjon er viktig i denne sammenhengen.

Vaksineskader og ryggdeformiteter

Ryggdeformiteter er et problem ved oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret. I tillegg til å skade næringas omdømme medfører ryggdeformitetene et betydelig økonomisk tap i form av tapt tilvekst og nedklassing ved slakt.

 

 

Publisert: 03.05.2007 , 07.00


Siste saker

X