Illustrasjonsfoto: Foto: Therese Soltveit

Undersøker ernæringsbehov og fôring for optimal helse for rensefisk

Et nytt FHF prosjekt skal styrke kunnskapsgrunnlaget innen ernæring og fôring av rensefisk. - Det fireårige prosjektet skal ta for seg ernæringsbehov og fôring for både rognkjeks og berggylt i produksjon og i bruk i laksemerd, skriver FHF.

De skriver at riktig ernæring og fôr er avgjørende for god velferd og helse og for å få en robust og effektiv lusespiser.

– Her er det mange kunnskapsbehov og problemstillingene er høyt prioritert fra næringen, slår de fast.
Kunnskap om optimal sammensetning av fôr omfatter både balanse mellom hovednæringsstoffer, og behov for essensielle næringsstoffer og mikronæringsstoffer.

– Det er også viktig å kjenne behovet for energi i forhold til protein, slik at man kan legge til rette for optimal tilvekst for den enkelte art.

FHFs handlingsplan for 2017 har som mål å utvikle kunnskap og verktøy som sikrer effektiv forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig medikamentbruk. Utvikling av kunnskap og verktøy for miljømessig akseptert lakseoppdrett er et prioritert område.

Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid mellom Nofima, NIFES, NTNU og NMBU. Nofima vil være administrativ leder av prosjektet.

– Målet er at næringen skal bli selvforsynt med robust rognkjeks og berggylt med solid helse- og riktig ernæringsstatus, noe som er en forutsetning for at rensefisken skal trives i laksemerdene og gjøre jobben sin der, sier Eirik Sigstadstø, fagsjef i FHF i en pressemelding.

For å følge dette prosjektet og les mer se her:
Program rensefisk: Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk

Publisert: 15.05.2017 , 10.59


Siste saker

X