Berggylte - leppefisk

Unngikk kjemiske avlusninger takket være berggylten

”Kjempegreier med oppdrettsberggylt, den burde vært tilgjengelig for hele oppdrettsnæringen” Dette sier Frode Sandvik, driftsleder for Marine Harvest, avdeling Flåtegrunnen lokalisert vest for Florø.
Leppefiskyngel, berggylt
Berggylt-yngel. Foto: Elisabeth Nodland

Vel 40 000 berggylter oppdrettet på Marine Harvest Labrus, såkalte Labrusgylter, ble tilsatt høstsmolten i fjor. Dette sikret gjennomsnittlig innblanding på 3 % berggylt mot antall laks, som er en vanlig innblandingsprosent også når vill rensefisk benyttes.

Lusepresset var konstant i fjor høst, og på de ukentlige lusekontrollene ble det talt lus av de tidlige, såkalte fastsittende stadiene, hver uke. Tidlig i november fikk anlegget sin verste registrering, med 2-3 bevegelige lus pr fisk. Gleden var stor gjennom hele høsten når en så at rensefisken klarte å holde unna, og lusetallene gikk sakte, men sikkert tilbake. Den voksne utgaven av lusen uteble nesten helt fra tellingene, noe som bare kan forklares med at labrus-gylten har forsynt seg.

Brukt på rette måten kan rensefisk bidra til å holde lakselus kontinuerlig under kontroll. Metoden sikrer god velferd både for fisk og folk. Lakselusen kan ikke utvikle resistens mot rensefisk da verken lusen eller eggene har sjanse til å overleve ferden gjennom tarmen.

– Kjempegreier med oppdrettsberggylt, den burde vært tilgjengelig for hele oppdrettsnæringen, sier Frode Sandvik, driftsleder for Marine Harvest, avdeling Flåtegrunnen i en pressemelding fra FHF.

Ukentlige lusetellinger

Røkterne på Flåtegrunnen har stelt godt med Labrusgylten gjennom vinteren. To vegger med kunstig tare har fungert som skjul, og gyltene har jevnlig fått tilbud om reker som alternativt fôr. Sjøtemperaturen gikk helt ned til 2,9 C i mars, da er det lite å se til berggylten, den går inn i dvale i skjulene. Røkterne fører nøye registrering på antall døde berggylt, men det er veldig vanskelig å si hvor mye som er igjen i laksemerdene nå siden ikke har full oversikt over dette før laksenota tømmes ved levering.

Publisert: 10.07.2013 , 14.23


Siste saker

X