Salmonor-lokaliteten Hjortøya. Foto: Salmonor.

Utbetalte 100 millioner i utbytte etter superlønnsom virksomhet

Salmonor økte driftsmarginen i fjor betraktelig mot året før, og utbetalte 100 millioner i utbytte.

SalmoNor AS driver oppdrett av laks i Ytre Namdal, og er et helintegrert selskap som har kontroll på hele verdikjeden fra smolt til slakting, bearbeiding og salg.

Selskapet med syv konsesjoner fikk fjor en omsetning omtrent på samme nivå som året før på 482,1 millioner (476,1 millioner i 2015). Men driftsresultatet økte betydelig i 2016 og endte på drøye 200 millioner (135,8 millioner i 2015). De økte således driftsmarginen fra 29 til 42 prosent.

– Vi har i 2016 levert et resultat i takt med markedet. Til tross for at forsert utslakting i 2015 førte til at selskapet både har lavere produksjon og slakting enn normalt, har selskapet taklet situasjonen bra, skriver styret i selskapets årsberetning.

– Økte lusekostnader

Styret skriver de opplever at selskapets kostnader innen lusebekjempelse har økt, men at de føler de har god kontroll på lusesituasjon.

– Ledelsen anser god bruk av rensefisk, koordinert drift, kapasitet innen ikke-medikamentell lusebehandling og godt miljø på lokalitet som avgjørende virkemiddel i selskapets framtidige luse/sykdomsbekjempelse.

Det understrekes også at de jobber for en Iusebekjempelse uten medikamenter .

– Vi deltar i flere FoU-prosjekter/utviklingsprosjekter innen ikke-medikamentelle metoder. Styret og ledelsen tror at en kombinasjon av disse metodene kan bli den optimale løsningen, og da helst forebyggende løsninger.

Det påpekes også at de er aktive innen flere FOU-prosjekter innen fiskehelse og teknologi, og har søkt utviklingskonsesjoner gjennom SolmoTech AS.

Selger på spotmarkedet

Salmonor AS selger og bearbeider all laks gjennom Nils Williksen og selger kun fisk i spotmarkedet.

– Vi har i Iiten grad inngått sikringskontrakter for å redusere denne risikoen. Med den positive utviklingen vi har opplevd i lakseprisen de siste årene, har dette vist seg å være en riktig strategi, skriver de og legger til at kontrakter vurderes fortløpende

– Lovende 2017

Selskapet har 20 menn ansatt på røkting, samt to menn og tre kvinner i administrasjonen, i tillegg til styret. Det ble utbetalt 100 millioner i utbytte.

– Vi har sterkt fokus på miljø og bærekraft. Ledelsen har hatt fokus på mål om null rømming, smittebegrensning samt å bidra til mer optimale koordineringssoner i Nord-Trøndelag, skriver styret i selskapets årsberetning.

– Utviklingen så langt i 2017 er meget lovende, konkluderes det.

Publisert: 10.08.2017 , 09.00


Siste saker

X