Jørn Oksnes, som er daglig leder i IMC Diving viser gjerne frem utstyret de bruker under dykkeroperasjoner. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Utfordrer innen dykking og ROV-inspeksjoner

Daglig leder i IMC Diving Jørn Oksnes, sier selskapet ikke har løpt etter havbruksnæringen for oppdrag, men nå vil de øke aktiviteten innen dykking og ROV og slepe tjenester.

IMC Diving som i fjor omsatte for cirka 65 millioner har hatt 20 prosent av aktiviteten sin innen fiskeri og havbruk de siste årene.

Oksnes forteller til kyst.no at de per i dag er 21 ansatte i selskapet, og forteller om en stabil «arbeidsflow» og ulike oppdrag i havbruksnæringen.

«Argus» er ROVen selskapet bruker til inspeksjon og oppdrag under vann. Foto: IMC Diving.

– Vi har mest aktivitet innen fortøyning, sleping, inspeksjoner og dykking. Det er her vi vil være, slår han fast.

Vil øke aktiviteten

Ved kontoret på Kristianholm i Bergen har de hatt base siden 1988, og Oksnes forteller at de har flere pågående oppdrag innen oppdrett, som eksempelvis sleping av ringer, hvor vi nå holder på med og hente 12 mærder fra Hareid som skal til ulike steder i Sogn. Men nå ønsker de å øke aktiviteten innen ROV-inspeksjoner og dykking.

På land og i vann

Hovedaktiviteten har de i Hordaland og Sogn og Fjordane, men de har også nylig gjennomført arbeid både på Svalbard og i Tyskland.

– Vi er godkjent av de fleste sertifiseringsbyråene som DNV, GL, ABS, Startbank og Acilles og fungerer gjerne som en forlenget arm på inspeksjoner og kontroller og utfører oppdrag for de, hvor og når det trengs. Vi kan jobbe overalt, men nedslagsfeltet vårt vil være Vestlandet, slår Oksnes fast.

En stor andel av jobben de gjennomfører for oppdrettsnæringen er innstallering av sjøvanns inntak og utslippsledninger for landbaserte anlegg.

ROV og inspeksjoner i havbruksnæringen er noe IMC Diving ønsker å gjøre mer av i fremtiden. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

– I gjennomsnitt kan jeg tenke meg at vi legger 20-25 km ledninger under vann årlig, sier han, og nevner at de har lagt ledninger til Lerøy sitt anlegg på Lindås og at de nå jobber med å legge rør til Blom sitt nye settefiskanlegg på Askøy.

Containerløsninger

For å utføre de ulike oppdragene bygger de sine egne kompakte containerløsninger ved verkstedet i Bergen.

– Vi velger disse løsningene siden det gjør det enkelt og raskt å transportere via både bil og båt.

– Utenom fiskeri- og havbruk er store deler av oppdragene våre mye relatert til skipstrafikk, for blant annet selskap som Statoil, og kommunale kontrakter. Vi har også døgnvakt oppimot cruise- og skips trafikken i Bergen, Samt rammeavtale med Bergen Vann for kontroller og reparasjoner av alle deres sjøledninger forteller Oksnes til kyst.no.

IMC Diving gjennomfører også vask av båter i sjø, vi er godkjente av Fylkesmannen på Vestlandet til å vaske båter under vann, legger Oksnes til.

Vil vokse

Oksnes har selv jobbet i IMC i 30 år, og forteller han har sett en enorm utvikling innenfor havbruk.

– Da jeg starter her, var det firkantede merder på 6×6 meter som gjaldt. Mye har endret seg siden da.

Han tror havbruksnæringen vil vokse mye de kommende årene.

  • IMC Diving er et dykkerselskap som tilbyr dykkertjenester hvor det stilles høye krav til både sikkerhet og de fagmessige oppgaver som skal utføres.
  • Selskapet ble etablert i 1982, men har røtter helt tilbake til 1965.
  • De er ISO godkjent 1400 innen miljø og 9001.
  • Selskapet har siden 2011 vært en del av FM Gruppen i 2011.
  • Søsterselskapet IMC Maritim drifter også tre katamaraner og har en slepebåt som de bruker på oppdrag for havbruksaktørene.

Sleping av oppdrettsringer er en del av hverdagen til mannskapet ombord ABBE. Foto: IMC Maritime.

Publisert: 22.05.2017 , 09.30


Siste saker

X