Daglig leder av Vetweb, Tom Muhrman. Foto: Privat

Utviklet nytt system for online fiskehelse

Gründeren Tom Muhrman hadde rundt 13 års erfaring fra IT–løsninger for smådyrpraksis da Fishguard tok kontakt med et ønske om å utvikle lignende løsninger for fiskehelse. Nå, to år senere, tilbys løsningen til alt fiskehelsepersonell.

Tom Muhrman som er daglig leder i Vetweb, forteller til kyst.no at systemet, som er en online administrering av veterinær- og fiskehelsepersonelltjenester, måtte utvikles på nytt og modifiseres mye for å omfatte behovene tilknyttet fiskehelse.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Fishguard, som har forklart oss hva de trengte, og hva de savnet i det systemet de hadde brukt tidligere. Slik utviklet vi et moderne system, sier Muhrman.

I basis er det systemløsningen et kartotek som gjør det enkelt for veterinæren å logge oppdrag, dokumentere hva som er gjort av tjenester i etterkant og sende ut resepter, rapporter og dokumenter på e-post. Måler er bl.a. å kunne spare mye arbeidstid i forhold til daglig drift og rapportskriving.

Direkte og fleksibelt

Han forteller videre at målet var, i liket med systemet for smådyrpraksis, et program som var uavhengig av lokale applikasjoner, og derfor kunne brukes hvor som helst, så lenge en har en pc eller pad med internettforbindelse.

– Vi var kanskje noen av de første i Norge som benyttet seg av sky-konseptet. Enkelte var skeptiske med hensyn til sikkerhet, tilgjengelighet og «oppetid». Vi har høye sikkerhetskrav og sender krypterte data. Vetweb har en «oppetid» på over 99 %, sier Muhrman.

Et krav for programmet var at det skulle være fleksibelt og tilpasses den enkelte bruker.

– Noen trenger flere parametere for input i forhold til rapportskriving, og dette skal ikke være komplisert å få til.

Tilgjengelig for alle

Hittil er Fishguard eneste fiskehelsetjeneste som er bruker av Vetweb. De har nå brukt programmet i snart ett år.

– Dette er en nødvendig innkjøringsperiode, selv om systemet er testet godt på forhånd, vil det alltid dukke opp noen bugs, sier han.

Muhrman mener at programmet nå er godt gjennomprøvd.

Vetweb er utviklet av tre programmerere, lokalisert i Oslo. I tillegg sitter to ansatte, inkludert Muhrman, i hovedsetet i Tønsberg, og tar seg av kontakt og teknisk arbeid.

Programmet koster for et enkeltmannsforetak ca. 2900 kroner i måneden.

Publisert: 12.09.2017 , 11.10


Siste saker

X