Aqua Star Invest har søkt om seks utviklingskonsesjoner til et lekterkonsept som bruker “flytteteknologi og hevertprinsipp”. Illustrasjon: Aqua Star Invest

Utviklingstillatelsene kan selges

Dersom man bare får tildelt deler av omsøkte utviklingstillatelser og således ikke kan eller vil realisere de, kan både konsept og tillatelser videreselges.

Både Nordlaks sin Havfarm og Hauge Aqua/Marine Harvest sitt Egget, fikk bare tildelt deler av omsøkte utviklingstillatelser. Nordlaks avventer derfor bygging av havfarmene og Cato Lyngøy far Hauge Aqua, har uttrykt at Egget kan bli skrinlagt dersom de ikke får alle tillatelsene.

Les også: Egget har fått tildelt fire av 14 omsøkte konsesjoner

Les også: Nordlaks avventer bygging av Havfarm

Selv om de som har fått tildelt tillatelsene velger å ikke gjennomføre prosjektene, betyr dette imidlertid ikke at de må legges døde. Tillatelsene kan videreselges til andre interesserte aktører.

Karianne Thorbjørnsen, som er seniorrådgiver og jurist ved kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, påpeker at verken akvakulturloven eller laksetildelingsforskriften regulerer hvem som kan inneha akvakulturtillatelser.

– Det foretas dermed ingen prøving av eierskap når akvakulturtillatelser tildeles. Det finnes heller ingen særregler for utviklingstillatelser når det gjelder eierskap, forklarer Thorbjørnsen til kyst.no.

Dette med ett unntak og det er vilkåret i laksetildelingsforskriften § 23b tredje ledd som sier: «(s)søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, herunder kompetansekrav gitt i forskrift (…) om drift av akvakultur § 6. Prosjektet må inneha relevant faglig kompetanse for å gjennomføre prosjektet.»

– Akvakulturtillatelser er omsettelige, og utviklingstillatelser er ikke særlig unntatt denne regelen og kan således omsettes fritt. Men det innebærer ikke at vilkårene for tildeling av tillatelsen endres, slår hun fast.

Den nye innehaveren er da forpliktet til det samme som den opprinnelige innehaveren når det gjelder alle vilkårene for utviklingstillatelsen, inkludert kompetansekravet.

– For sammenhengens skyld nevner vi og at utleie av akvakulturtillatelser ikke er tillatt, og at dette også gjelder utviklingstillatelser, sier hun, og legger til at det er søkerne som eventuelt blir stående som innehaver av tillatelsene. Det er  også innehaver som kan råde over tildelte tillatelser.

Det er fattet femten avslag innen utviklingstillatelser, og 39 søknader ligger fortsatt inne til behandling hos direktoratet. Når de neste avklaringene kommer, eller om det blir jobbet med saksbehandlingen av disse gjennom sommeren, kommenterer Thorbjørnsen ikke.

Tilsagn om utviklingstillatelser gitt per 21.06.2017. Tabell: Skjermdump fra Fiskeridirektoratet.

Publisert: 21.06.2017 , 11.00


Siste saker

X