Vært harde tak i Fjord

-Jeg har brukt seks måneder på å forstå hvordan ting henger sammen, finne ut hvor vi er. Og like viktig; Hvor vi skal. Har sett på utfordringene i våre enkeltmarkeder og laget en strategi for hvordan vi i større grad skal klare å bygge ett selskap. Det har vi i for liten grad lykkes med, sier konserndirektør Helge Midttun i Fjord Seafood til Norsk Fiskeoppdrett.

Han sier utfordringen er å bygge et selskap som skal være en global aktør på den internasjonale arenaen, og i et slikt perspektiv er bedriftskulturen svært viktig. -Det har vært lite fokus på dette, fordi Fjord har fremstått som flere selvstendige og uavhengige enheter. Det er viktig å få de ulike delene i verdikjeden til å henge sammen, slik at det kan drives operasjonelt godt og mer kostnadseffektivt. Vi skal være et lavkostselskap, som skal levere kvalitetsprodukter til enhver tid. Jeg føler at vi nå har hodet over vannet, og kontroll på økonomien. Oversiktsbildet er klart ? vi vet hvor Fjord Seafood skal være i fremtiden. Selskapet skal ha tre hovedplattformer; Vi skal bygge videre på våre sterke posisjoner innen oppdrett i Norge og i Chile. I tillegg skal vi posisjonere oss godt innen videreforedling i Europa, med en tilhørende sterk salgs- og markedsorganisasjon. Her vil hovedfokuset vårt være, og det er langs disse aksene vi skal bygge fremover. Nøkkelordene for meg akkurat nå er organisasjon og utvikling, altså menneskene i dette systemet. Det er ikke til å legge skjul på at de finansielle utfordringene i selskapet var større enn det jeg trodde da jeg tok til i jobben. Derfor har også fokuset vært på å rydde opp i den finansielle situasjonen. Det er alltid slik når du begynner i en jobb som dette. Du vet at utfordringene er større enn det du tror på forhånd. Mentalt var jeg forberedt på harde tak, men med et prisbilde på laks ned mot 16 kroner ble de kortsiktige resultatene og likviditetsutfordringene større enn jeg trodde, sier Midttun.

Publisert: 12.11.2003 , 10.15


Siste saker

X