Vaksine

Vaksinasjon av nullåringer går ned på samme nivå som i fjor

Etter en stor omsetning av vaksiner i juli måned ble det en justering ned i august til 42,9 millioner vaksinedoser til laks totalt sammenlignet med 52,8 millioner doser omsatt i august 2011.

Pharmaqs vaksinestatistikk viser at det til nullåring-2012 er det nå omsatt 130,4 millioner doser i perioden juni-august sammenlignet med 127,0 millioner til nullåring-2011 i samme periode. Dette kan være en indikasjon på at produksjonen av nullåringer i år kan ende på et nivå nær fjorårets. Tradisjonelt vil det også vaksineres noe nullåring i september måned, men største delen av september omsetningen går vanligvis til ettåringen. Totalt utsett av nullåring 2011 endte på 127 millioner laksesmolt opp fra 117 millioner smolt i 2010.

Omsetningstallene for vaksine fanger opp endringer

Det er viktig å være oppmerksom på at vaksineomsetningen i antall doser alltid vil være større enn det antall fisk som settes i sjøen. Derimot har omsetningstall for vaksiner vist seg som en god indikator for å fange opp vesentlige endringer.

Det ble omsatt 16,7 millioner doser av PD-vaksine i august måned sammenlignet med 14,7 millioner doser i august 2011 som gir en tolv måneders omsetning på 109 millioner vaksinedoser.

I august ble det solgt 790.000 vaksinedoser til torsk mot 680.000 doser samme måned i fjor. Den positive utviklingen de siste to månedene gir nå en trend på 5,3 millioner doser over siste tolv måneder.

Publisert: 14.09.2012 , 07.00


Siste saker

X