Vaksinering. (NB en DNA-vaksine skal injiseres intramuskulært og ikke intraperitonealt som bildet viser) Illustrasjonsfoto, Magnus Petersen.

Vaksinesalg gikk opp, mens PD-vaksinering gikk ned

Det viser statistikk fra mars måned, ifølge Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

I mars ble det solgt 12,3 millioner doser flerkomponentvaksiner til laks mot 9,2 millioner doser i mars 2016.

– Det er stort sett 1,5-åringer som vaksineres så tidlig på året, og denne fisken forventes å settes i sjø på forsommeren, kommenterer produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Nedgang i PD-vaksinering

Salget av vaksiner mot pancreas disease i mars 2017 var lavere enn salget i mars 2016. 2 million vaksinedoser med PD-komponent gikk ut forrige måned, mot 2,8 million doser i mars 2016.

Hittil i år (YTD) er det solgt 4,4 millioner PD-doser mot 8,4 millioner i de tre første månedene av i 2016.

– Første kvartal regnes som lavsesong for vaksinering, og små endringer i vaksinasjonstidspunkt kan gjøre store utslag på statistikken for enkelte måneder, sier Sævareid.

I løpet av de siste 12 månedene (MAT) gikk det ut 107,2 million vaksiner med PD-dose, mot 109,5 million doser i samme periode 2015/2016.

Flere enn i 1. kvartal 2016

Så langt i år (YTD) ligger vaksinesalget for flerkomponenter litt foran fjoråret; 39,5 million doser flerkomponentvaksiner er solgt siden nyttår, mot knappe 37,2 millioner i første kvartal 2016.

I løpet av de siste 12 månedene (MAT) er det likevel solgt noe færre vaksinedoser totalt enn i tilsvarende 12-månedersperiode året før. Knappe 305 millioner doser flerkomponentvaksine ble solgt i perioden, mot 314 millioner i foregående 12-månedersperiode.

– Vi hører fra flere oppdrettere at de nå gjerne produserer større smolt, men færre individ enn hva de gjorde for bare ett år eller to siden. Slik utnytter de kapasiteten i settefiskanlegget bedre, sier Sævareid.

Tall fra Farmastat

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Publisert: 10.04.2017 , 15.24


Siste saker

X