Valutatap på 1 milliard kroner

Kristiansund: Norske oppdrettere har på ett år tapt i overkant av 1 milliard kroner på kronekursutviklingen.

På laks har valutatapet fra 2001-2002 vært på 905 millioner kroner, mens det for ørret ble ca. 100 millioner kroner i valutatap i samme periode. Dette er tap oppdretterne må tåle i tillegg til lave priser. Chilenske fiskeoppdrettere har i samme periode hatt en valutagevinst på 1,5 milliarder kroner, målt mot de samme valuta. Det betyr at norsk konkurranseevne er betydelig svekket, mens den chilenske laksenæringen har styrket seg. Norges andel av verdens laksemarked var i fjor på 54%, noe som er det laveste noensinne, fastslår direktøren i Eksportutvalgert for fisk, Hans Petter Næs overfor kyst.no.

Publisert: 14.05.2003 , 13.07


Siste saker

X