Altaelva

Varmere og våtere klima gir mer laks

Klimaendringer er positivt for villaksen i Altaelva. Det mener Norsk institutt for naturforsking, Nina.

– Slik vi ser det, vil klimaendringene få en positiv effekt for villaksen, sier forsker Anders Gravbrøt til Nordlys.

I flere år har Nina fulgt utviklingen i lakseførende vassdrag, blant annet Altaelva. Klimaendringene gir både varmere og våtere klima, noe som styrker villaksen. Forskerne har laget klimamodeller for å sjekke sammenhengen.

– Villaksen takler de forventede temperaturøkningene i ferskvann bra, sier Gravbrøt til avisa. Ikke i noen av modellene de bruker blir smolten rammet. Forskerne er likevel usikker på hvilken effekt det får om elveisen forsvinner om vinteren, i tillegg til at de ikke har undersøkt hvordan endringer i havtemperaturen påvirker laksen.

Publisert: 19.03.2013 , 07.00


Siste saker

X