Vekst i lakseeksporten

Veksten i lakseeksporten dei siste fire vekene har vore på 25,7 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Det viser tal frå Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening. Til EU-landa har eksporten av laks vore på 23 prosent dei fire siste vekene, og 14,5 prosent til no i år.

Publisert: 29.07.2003 , 07.00


Siste saker

X