Verdens største forsøksanlegg for laks

AKVAsmart, Marine Harvest og Skretting bygger verdens største forsøksanlegg for oppdrettslaks og -ørret: Centre for Aquaculture Competence (CAC). Det vil hjelpe norsk oppdrettsnæring til enda bedre resultater. Denne uken settes den første forskningsfisken i sjøen på Langavik-lokaliteten i Hjelmeland, Ryfylke.

CAC blir det verktøyet norsk oppdrett har manglet ? et anlegg der forskere kan prøve ut fôr, fôring og teknologi under fullt ut reelle og kommersielle produksjonsbetingelser. ? Forskjellen på å servere middag til fem og til 500 er mer enn multiplikasjon. Å oppskalere til kommersielle forhold er en vitenskap i seg selv, der du må ta hensyn til både teknologiske og økonomiske forhold. Nå kan vi arbeide tverrfaglig for å utløse et effektivitetspotensial som vi vet er der, sier Tor André Giskegjerde, ansatt som daglig leder for CAC Giskegjerde er utdannet i fiskeernæring og ekspert på fiskefôr med lang praksis som forsker i Nutreco ARC og produktsjef hos Skretting. De siste to årene har han arbeidet med utfôringsteknologi hos AKVAsmart. De tre eierne, AKVAsmart, Marine Harvest og Skretting, representerer teknologi, oppdrett og fôr. Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES), Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole, Høgskolen i Stavanger og Bellona er faste samarbeidspartnere for CAC. Eierne vil nå bygge ut CAC til tre oppdrettskonsesjoner, tre ganger så stort som de minste kommersielle anleggene. Forskningsstasjonen vil bli utstyrt med det mest moderne utstyret for fôring og fôringskontroll. Senteret vil utvikle og dokumentere nye løsninger på områder som matvaresikkerhet, ernæring, fôringsteknologi, fiskehelse og miljøovervåking. ? En av de største utfordringene i oppdrett er å gi fisken den optimale mengden av fôr uten at noe går til spille. Når du har ca hundre tusen fisk i en mær på 100 meter i omkrets er fôring en vitenskap som vi trenger å utvikle enda mer, og da trenger vi slike realistiske forhold å forske, utvikle og teste på, sier Giskegjerde. På CAC vil det bli satt ut fisk i generasjoner som på vanlige oppdrettsanlegg. Hver generasjon får et sitt eget oppfølgingsteam. Forsøkene på anlegget blir bevisst tverrfaglige med muligheter til å forbedre både fôr, teknologi, røkting og produksjonsøkonomi, og fiskekvalitet. Fisken vil bli tett oppfulgt fra den forlater settefiskanlegget og helt frem til supermarkedene. CAC vil også bli brukt som et kurs- og opplæringssenter der oppdrettere kan hente den nyeste kompetansen. Også høyskoler og universiteter vil få tilbud om å bruke anlegget. CAC vil legge vekt på en klar miljøprofil, både i sin egen drift, og i den kompetansen de utvikler og bringer videre. Nøtene i anlegget vil være fri for kobber fra neste notskift, de vil bruke leppefisk mot lus i stor skala, og nye tiltak mot rømming får høy prioritet.

Publisert: 02.05.2003 , 11.15


Siste saker

X