Verdens sunneste oppdrettsnæring

Norge har verdens sunneste fiskeoppdrettsnæring. Det slår en omfattende undersøkelse av medisinbruken i norsk oppdrettsnæring fast.

? Undersøkelsen er et gullkantet eksportsertifikat for norsk oppdrettsfisk, sier Kari Grave ved Norges veterinærhøgskole til Avisenes nyhetsbyrå. Sammen med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Folkehelseinstituttet og Fiskeridirektoratet, har høgskolen utarbeidet statistikk for legemiddelbruken i oppdrettsnæringen i perioden 1998 – 2002. Statistikken viser en minimal økning i bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen i perioden. Selv om antall kilo brukt antibiotika er tilnærmet doblet fra 2001 til 2002, har beregnet mengde fisk som har blitt behandlet bare økt fra cirka tre til fire prosent. ? Norge bruker dessuten bare legemidler som er EU-godkjent i henhold til matvaretrygghet. Vi er også den eneste oppdrettsnasjonen i verden som har reseptbasert statistikk og som kan dokumentere forbruket, sier Grave. Hun er blitt invitert til Chile for å bistå landet i å bygge opp et system for å overvåke bruken av legemidler i oppdrettsnæringen der. Hun påpeker videre at de vel 1.200 kiloene antibiotikapreparater som ble brukt i 2002, er lite sammenliknet med det vi mennesker bruker. ? I løpet av ett år blir omlag halvparten av befolkningen medisinert med antibiotika. Av fisken er det altså bare noen få prosent som behandles, forteller Grave til Avisenes Nyhetsbyrå.

Publisert: 19.06.2003 , 08.30


Siste saker

X