Britt Bang Jensen

Vet ikke når eller hvordan SAV-2 kom inn i norsk oppdrett

PD-viruset som er påvist på Salmar og Lerøy Hydrotecs anlegg på Nord-Møre og i Sør-Trøndelag skiller seg fra det vanlige PD-viruset og minner mest om en variant som er funnet i Frankrike og Skottland. – Vi vet verken når eller hvordan viruset kom inn i norsk oppdrettsnæring, sier forsker ved seksjon for epidemiologi ved Veterinærinstituttet, Britt Bang Jensen. Men fra flere hold spekuleres det i om viruset har kommet med importert smolt fra Skottland.

Pål Mugaas Jensen

Den første påsvisningen av SAV 2-varianten av PD skjedde i april i år et anlegg i Midt-Norge. Deretter ble den påvist på en lakselokalitet i Møre og Romsdal, og nå sist i utbruddene på Nord-Møre og i Sør-Trøndelag.

Genetisk karakterisering har avslørt at virusene i disse tilfellen har vært var like og skilte seg fra den norske varianten av PD-virus (SAV3).

Les også: Ny PD-virus-variant påvist                 Full smittealarm nord for PD-sona                 Påvist PD på ny Lerøy-lokalitet på Nordmøre

 

Kan komme fra Skottland

Viruset har likhetstrekk med PD-virus som gir sykdom på regnbueørret i Europa, og i Skottland har man i to sjøvannsanlegg med laks funnet en variant av PD-virus med noen likhetstrekk med SAV 2.

Det er derfor flere Kyst.no har snakket med som spekulerer i at viruset må ha kommet med importert smolt fra Skottland.

– Det er jo for så vidt logisk å tenke slik, for viruset ligner jo, men foreløpig vet vi ikke noe sikkert om dette, sier forsker ved seksjon for epidemiologi ved Veterinærinstituttet Britt Bang Jensen.

Hun forteller at det har blitt gjort ganske mye undersøkelser rundt smoltleveransene til de aktuelle anleggene, og at ingen av dem har fått smolt fra Skottland.

– Er det sannsynlig at viruset har oppstått her som følge av en mutasjon av SAV3-varianten.

– Det kan jo ha gjort det, men det vet vi heller ikke så mye om, sier hun.

 

Første tilfelle i 2010 – så langt

Veterinærinstituttet skal nå i gang med nærmere undersøkelser av viruset.

– Vi har allerede gått gjennom en del gamle saker der vi har materiale liggende ennå, og vi har funnet en prøve fra 2010 der det var SAV2 som forårsaket sykdommen. Så når viruset dukket opp første gang her er derfor vanskelig å si noe mer om nå, forteller hun.

 

Uvisst om gir samme dødelighet

Hun sier at man så langt heller ikke kan fastslå om det er forskjell i sykdommen de to variantene forårsaker.

– Til nå har de tilfellene som vi har registrert gitt lik eller lavere dødelighet enn snittet med SAV3. Men SAV3 varianten varierer også veldig i sykdomsomfang, så med de 4-5 tilfellene vi har hatt av SAV 2 til nå er det ikke mulig å fastslå med sikkerhet om det er noen reell forskjell, sier hun.

– Dette er ting vi vil gå i gang med å studere nærmere nå når alle er på plass igjen etter jule- og nyttårsferien, sier hun.

Publisert: 04.01.2012 , 07.01


Siste saker

X