Lakselus på laks. Foto: arkiv.

Vet mer om hvorfor noen laks er mer luseresistente

Dubrovnik: Man har sett at noen laks er mer resistent mot lus enn andre. Dette er også begynt å bli implementert i avlsarbeidet gjennom såkalt genomisk seleksjon. En forskergruppe har sett nærmere på hvilke gener som er involvert i dette, og hva de gjør med fisken.

Under et foredrag på EAS-konferansen fortalte Diego Robledo fra veterinærhøyskolen i Edinburgh om et forsøk de hadde gjort med å se på resistens mot lakselus. Fra før vet man at for eksempel Coho er svært resistent, men også innen atlantisk laks er et det genetisk og avlsmessig potensial for å frembringe varianter av laks som tåler lus bedre enn i andre.

– Å forstå det funksjonelle grunnlaget for genetisk resistens kan gjøre at man kan produsere en laks som er langt mer resistent mot lus enn i dag, og det kan hjelpe med utvikling av både medisiner og vaksine mot lus, sa han.

Robledo har sammen et forskningstema bestående av folk fra både Skottland og Chile, studert hvilke gener som skrus opp og eventuelt ned når laks blir utsatt for lus.

Diego Robledo er forsker ved veterinærhøyskolen i Edinburgh. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Flere gener involvert

Etter å ha utsatt mange ulike familier av laks for den chilenske lusen Caligus rogercresseyi, tok de prøver av hud både fra områder med skade og områder uten skade.

Man klarte i førte omgang å påvise at hele 1711 ulike gener ble ulikt uttrykt i hel kontra lusepåvirket hud.

Deretter så de at gener som styrer både biologisk og immunologisk respons ble påvirket, og forskerne klarte å påvise 43 gener som ble linket til resistens mot lus. Av disse var det 7 gener som igjen styrer 7 reseptorer, som de hevder er høyt korrelert til hvor mye lus det var på fisken.

– Vi fant bl.a. at kjente medfødte immunsystem-gener ble oppregulert, og vi fant oppregulering av flere immunrelaterte prosesser som involverer cytokiner, betennelsessystemet og komplement-systemet, sa han.

Mange gode kandidater for avl

Resultatene av denne studien bidrar ifølge Robledo til å karakterisere den lokale immunresponsen hos laks infisert med lus, og hvordan dette skiller seg fra fiske som er resistent og fisk som er følsomme.

– Genene og markørene som er beskrevet i forsøket her er gode kandidater for å forklare motstand lus i atlanterhavslaks. Fremtidig forskning vil være fokusert på både validering av kandidatgener for resistens, og teste om disse kan forbedre nøyaktigheten av genomisk utvelgelse og redusere både lusepåslag og lusekostnader.

Publisert: 20.10.2017 , 08.00


Siste saker

X