Lakselushunn med eggstrenger. Foto Trygve Poppe/NVH

Veterinærinstituttet lanserer to nye luseverktøy

Veterinærinstituttet lanserte i dag to nye lakselusverktøy. Ett av dem skal gjøre det mulig å forutse mengden av lakselus i sjøen to til tre uker framover langs hele norskekysten.

Veterinærinstitutt forsker Peder A. Jansen. Foto: Veterinærinstituttet. 

NCE Seafood Innovation Cluster inviterte i dag torsdag 8. juni til frokostmøte for lansering av Veterinærinstituttets nye luseverktøy. Forsker Peder A Jansen og kolleger fra Veterinærinstituttet presenterte de to nye verktøyene. Ett av disse mener de skal gjør det mulig å forutse mengden av lakselus i sjøen to til tre uker framover langs hele norskekysten.

– Det er to ulike apper. Den første er en kartapplikasjon som viser smittepress av lakselus på kysten, denne uken, beregnet en og to uker fremover, og for en uke tilbake i tid. Her kan man også få ut lister over hvordan ulike lokaliteter er eksponert for smittepress. Beregningene av smittepress gjøres på bakgrunn av rapporterte lusetall, temperatur og antall fisk på lokalitetene, opplyser Jansen til kyst.no i forkant av lanseringen.

App som viser smittepresset langs norskekysten lanseres i dag av Veterinærinstituttet. Kilde: Skjermdump. 

Disse beregningene er et produkt av arbeid ved Veterinærinstituttet, i samarbeid med Norsk regnesentral, der målet har vært å kunne bruke lokalt smittepress til å beregnet forekomster av lus.

– Veterinærinstituttet bruker denne modellen i mange sammenhenger, for eksempel i vurdering av effekter av ulike tiltak mot lakselus eller i vurdering av risiko for smitte av villaks i «Trafikklys» sammenheng, opplyser Jansen.

Appen er åpent tilgjengelig for alle interesserte, og kartet vil bli oppdatert hver uke.

Lanserer lusekalkulator 

Den andre appen som ble presentert er en «lusekalkulator» som beregner sannsynlig utvikling av lusetall i merder 1-3 uker frem i tid, blant annet med input av smittepress som i kartappen.

Jansen sier at her må man i tillegg ha opplysninger om lusetellinger gjort denne uken, hvorvidt man bruker rensefisk og hvor stor fisken i merden er.

Ny lusekalkulator-app er i dag lansert av Veterinærinstituttet. Kilde: Skjermdump.

Ting har tatt tid

– Utviklingen av denne appen er et produkt av et FHF-prosjekt der ett av målene var å utvikle modeller som kan forutsi luseutvikling basert på nå-situasjonen.

Ideene har kommet og utviklet seg i arbeidsfelleskap innen «Forskningsgruppe lakselus» på Veterinærinstituttet, og samarbeidspartnere i ulike prosjekt.

Jansen sier at her kan det nevnes Norsk Regnesentral, NINA som forskningsinstitutt og samarbeidende selskap innen næringen, slik som Marine Harvest, Salmar og andre.

– Hvor lenge har dere jobbet med prosjektet?

– Modellen som ligge til grunn for kart-appen har vært jobbet med i ulike prosjekt over flere år. Den ble for eksempel publisert i 2014 og den har også tidligere vært skrevet om i Norsk fiskeoppdrett. 

– Det var Lars Qviller hos oss som først ganske nylig programmerte dette som en nett-applikasjon, forteller Jansen.

«Lusekalkulatoren» er utviklet i FHF-prosjektet «Lokalitetsmodell for lakselus», med oppstart i 2014.

– Ting tar tid, påpeker Jansen.

Veterinærsinstiutttet skrev i en pressemelding i forkant av frokostmøtet at lakselus er oppdrettsnæringens største utfordring.

– Å kunne håndtere smittepresset av lakselus er avgjørende for videre vekst i bransjen. De nye verktøyene til Veterinærinstituttet vil gi næring, forvaltning og andre interesserte mulighet for et forhåndsvarsel om smittepressets utvikling, opplyser de.

Brukere har testet appen

Når det gjelder uttestinger av appen kan Jansen forteller at det er gjort av: Marit Stormoen i Marine Harvest, Arnfinn Aunsmo i Måsøval Fiskeoppdrett og Geir-Magne Knutsen i Bremnes Seashore.

– Hva sier testbrukerne som har prøvd ut appen? 

– Jeg håper og tror at testbrukerne synes det er nyttig. Appene skal nå være tilgjengelige på nett for hvem som helst, påpeker han.

Jansen sier avslutningsvis at han håper appene kan bidra til å få bedre forståelse av hvordan lokalt smittepress vil påvirke luseutvikling i nær framtid, slik at man kan komme tidligere i inngrep med situasjoner der lusetallene kan komme ut av kontroll.

Publisert: 08.06.2017 , 08.30


Siste saker

X