Lakselus Poppe

Veterinærinstituttet arrangerer luseseminar

På mandag førstkommende vil Veterinærinstituttet holde et såkalt utvidet fagseminar om lakselus. Seminaret vil bli streamet over internett.

– Veterinærinstituttet, arbeider på mange fronter for å fremskaffe mer kunnskap og bedre verktøy for kontroll med lakselus. Mandag 3. desember vil de presentere litt av dette.

– Vi ønsker å gjøre det mulig for alle som har interesse å følge seminaret ved at vi streamer seminaret via internett, forteller Randi Grøntvedt. Oppsktift på hvordan man logger seg inn finner du nederst i saken.

Seminaret vil ledes av Brit Hjeltnes fagdirektør fisk- og skjellhelse ved VI.

Program:

1200 – 1215: Innledning – Veterinærinstituttets aktivitet på området lakselus ved Randi N Grøntvedt

1215 – 1230: Rensefisk helse – oversikt over Veterinærinstituttets aktivitet samt informasjon om oppstart av FHFprosjektet tapsårsaker og smittemodeller ved Eirik Biering

1230 – 1245: PrevenT prosjektet: Vaksineutvikling – Veterinærinstituttets aktivitet i forskningsprosjektet: identifikasjon og karakterisering av vaksinekandidater ved Søren Grove

1245 – 1300: Topilouse prosjektet – badebehandling i merd og brønnbåt ved Randi N Grøntvedt

1300 – 1315: Topilouse prosjektet – evaluering av behandlingseffektivitet ved Daniel Jimenez

1315 – 1330: Lakselus epidemiologi: informasjon over forskningsaktivitet på smittespredning av lus og modellering av lakselus utvikling ved Peder A Jansen

1330 – 1400: Spørsmål og diskusjon

Ønsker du å følge fagseminaret via internett:

1. Åpne siden tcs.vetinst.no

2. Brukernavn: Streaming – Passord: Streaming (merk stor S)

3. Klikk på fagseminaret med dagens dato. Klikk også på pilen på bildet. Du vil nå se dagens møte.

– NB: Klikk F5 for oppdatering av nettsiden hvis møtet ikke vises.

Publisert: 29.11.2012 , 08.00


Siste saker

X