? Vi er ikke jordens herskere

En rekke fremtredende kirkeledere fra Nordsjøregionen møttes tirsdag til seminar i Bergen. Temaet var bærekraftige fiskerier og miljø. ? Vi er ikke herskere på jorden, vi er gjester, sa biskopen i London, Rt. Rev. Richard Chartres.

Den norske kirke har tatt initiativ til at kirkesamfunnene i Nordsjøregionen skal bli mer aktive i arbeidet for et sunt havmiljø. Et annet mål er å bidra til at kristne kirkesamfunn i Europa deltar i en bærekraftig utvikling ved å fokusere på fiskeri, havbruk, olje- og gassutvinning og marin forurensning, melder Fiskets Gang. Synder mot skaperverket Biskopen i London er særlig opptatt av å gi barn god og grunnleggende kunnskap om naturen, ressursene og miljø. ? Bare på den måte kan vi skape interesse og ansvarlighet blant de som skal ta over styringen, og forhåpentligvis gjøre en bedre jobb enn vi har gjort, sa Chartres. Han ser også på menneskenes forurensning av Guds skaperverk som synd. ? Vi verken hersker over, eller eier jorden. Vi er gjester her, sa biskopen. Overforbruk Biskopen i Bjørgvin rettet oppmerksomheten mot materialisme, konsum og urettferdighet. ? De rikes overforbruk og den skjeve fordelingen av godene, er hovedårsaken til de miljømessige krisene vi opplever over hele verden, sa biskop Ole D. Hagesæther, ifølge Fiskets Gang.

Publisert: 26.06.2003 , 07.55


Siste saker

X