Ulf Winther Sintef

– Vi må ha to tanker i hodet

Forskningssjef ved Sintef fiskeri og havbruk, Ulf Winther mener det er viktig å ikke bli for låst på idéen om lukkede anlegg. - Man må videreutvikle åpne anlegg og ikke stille feil krav til næringen, sier Winther.

Øyvind Sjøthun Røen

Rasmus Hansson
MDG og Rasmus Hansson vil gå inn for lukkede anlegg. Foto: MDG

– Hovedkravet vårt er å få næringen inn i lukkede anlegg slik at man har kontroll på miljøfaktorene, sa Rasmus Hansson I Miljøpartiet de Grønne under vår partiutspørring her på kyst.no.

Lukket teknologi er et svært aktuelt tema for havbruksinteresserte før stortingsvalget i september. De fleste partiene er åpne for å opprettholde dagens situasjon, men med høye lusenivåer og stadig nye fiskehelseproblemer kan det fort gå mot vendepunkt i fremtiden.

Les også: MDG: – Trenger strengere miljøkrav

Forskningssjef ved Sintef, Ulf Winther mener det gjøres mye bra innenfor utviklingen av lukkede anlegg.

– Det er utrolig mange forskjellige idéer og konsepter som er under utvikling. De drar kanskje ikke helt i samme retning, det er mange forskjellige parallelle løp. Det er stort mangfold og det kan være bra ettersom det er større sannsynlighet for at noen lykkes. Men på en annen side blir ressursene veldig spredt, sier Winther

Ulf Winther Sintef
Ulf Winther mener man må fortsette utviklingen av åpne anlegg. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

– Det er veldig viktig at de som jobber med å utvikle nye konsepter nå er flinke til å dokumentere skikkelig objektiv hvilke ytelser og utfordringer man har.

Åpen for åpen teknologi

Winther mener det er blir feil å bare fokusere på lukket teknologi. Han mener det er viktig å også videreutvikle åpen teknologi.

– Etter min mening er det et alternativ at man også videreutvikler dagens teknologi. Man må ha to tanker i hodet ved å videreutvikle åpne anlegg og samtidig fortsette utviklingen av nye løsninger, sier Winther.

Han mener det kan bli alvorlig dersom regjeringen stiller feil krav til næringen.

– Skal man kunne ta ut potensialet vårt på 2-3 dobling av produksjonen på en bærekraftig måte er det viktig at man ikke stiller feil krav til næringen.

– Dersom man krever at hele næringen skal inn i lukkede anlegg, må man også være sikker på at den lukkede teknologien kan erstatte hele den norske produksjonen av laks. Både miljømessig, produksjonsmessig og kostnadsmessig.

– Det er en høy risiko å stille feil krav. Hvis man sier at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og det er feil teknologi. Da tar man noen risikoer som man ikke burde ta. Litt realisme her er bra. Man må se hvor langt teknologien er kommet før man stiller slike krav.

Oppdrett opptil ett kilo

Forskningssjefen mener den lukkede teknologien bør begynne i det små og dekke mindre oppgaver.

– Men hvis man snakker om at lukkede anlegg kun skal dekke visse oppgaver, så kan det være nok å produsere et visst antall tonn på tilfredsstillende måte i et mye mindre volum.

– Jeg ser for meg noen anvendelser for lukkede anlegg. Det kan for eksempel være oppdrett på opp til ett kilo ved en skjermet lokalitet. Da får man redusert smitteeksponering og man øker fleksibilitet. Kanskje man kan ta i bruk lokaliteter som er dårlig egnet med dagens teknologi, avslutter Winther.

Publisert: 29.08.2013 , 13.38


Siste saker

X