Vi nærmer oss miljømålene

Foreløpige tall fra avfallregnskapet viser at det oppsto nesten 8,7 millioner tonn avfall i 2002, noe som er en vekst på 2,2 prosent fra 2000. Veksten i avfallsmengdene har vært mindre enn veksten i brutto nasjonalprodukt, BNP.

– Det tyder på at 30 prosent av avfallet ble sluttbehandlet i 2002, noe som er tre prosentpoeng mindre enn i 2000. Sluttbehandlingen er en fellesbetegnelse på deponering og forbrenning uten energiutnyttelse. Et miljøpolitisk mål er at mengden til sluttbehandling skal være omtrent 25 prosent eller lavere innen 2010. Andelen sluttbehandling har blitt redusert fra rundt 40 prosent tidlig på -90 tallet. Spesialavfall (farlig avfall) og avfall som fikk ukjent behandling er ikke regnet med i sluttbehandlingsandelen. Biologisk behandling øker mest Over 2,4 millioner tonn avfall ble materialgjenvunnet i 2002, ifølge foreløpige tall. Det er 7 prosent mer enn i 2000. Men økningen er prosentvis enda større for biologisk behandling og energiutnyttelse, med henholdsvis 21 og 9 prosent. Forbudet mot deponering av våtorganisk avfall og bruk av matavfall fra husholdninger til for, er trolig viktige årsaker til at så mye mer avfall blir biologisk behandlet. Omtrent 90 000 tonn mindre avfall havnet på deponi i 2002 enn i 2000. Sterk vekst i husholdningsavfallet Husholdningsavfallet er den delen av avfallet som har økt mest på 1990-tallet. I 2002 var mengden husholdningsavfall nesten 1,7 millioner tonn. Dette er noe mer enn tidligere publiserte tall, fordi de omfatter noe mer, bl.a. bilvrak. Industrien ser ut til å ha hatt en liten økning i avfallsmengdene på 2 prosent fra 2000 til 2002. De tjenesteytende næringer ser ut til å ha generert 5 prosent mer avfall i 2002 enn i 2000 eller rundt 935 000 tonn. Materialfordelingen har ikke endret seg vesentlig. Mengden farlig avfall økte så vidt, til 640 000 tonn fra 2000 ? 2002. Framskrivninger av avfallsmengdene Framskrivninger utført av SSB, viser at vi ligger an til en vekst på rundt 8 prosent fra 2002-2010. Størstedelen av veksten ser ut til å komme som husholdningsavfall. Av næringene er det de tjenesteytende næringene, samt primærnæringene, bergverk og utvinning, som i tillegg til husholdningene ligger an til en vekst på 10 prosent eller mer fra 2002 til 2010.

Publisert: 26.09.2003 , 07.00


Siste saker

X